പത്താം ജീമാസ് സമ്മേളനത്തിലെ മുഖ്യവിഷയങ്ങള്‍

ആഡിയോസ് ഇനം-വിവരണം
അഡ്രസ്സ്: പത്താം ജീമാസ് സമ്മേളനത്തിലെ മുഖ്യവിഷയങ്ങള്‍
ഭാഷ: ഇംഗ്ലീഷ്
പ്രഭാഷകന്‍: ഉമ്മുല്‍ഖുറാ സര്‍വകലാശാല,മക്ക
സംക്ഷിപ്തം: പത്താം ജീമാസ് സമ്മേളനത്തിലെ മുഖ്യവിഷയങ്ങള്‍:- പ്രസ്തുത സമ്മേളനത്തിലെ സ്വാഗത പ്രസംഗം, മുഖ്യ പ്രഭാഷണം, മറ്റുപ്രഭാഷണങ്ങള്‍,തുടങ്ങിയവയുടെ വിവരണം.
ചേര്‍ത്ത തിയ്യതി: 2007-12-20
ബ്രീഫ് ലിങ്ക്: http://IslamHouse.com/68228
താഴെ വരുന്ന ഇനങ്ങള് വിഷയാടസ്ഥാനത്തില് ക്രമീകരിക്കപ്പെട്ടവ
താഴെ പറയുന്ന ഭാഷയിലേക്ക് ഈ കാര്ഢ് ഭാഷാന്തരം ചെയ്തിരിക്കുന്നു: ഇംഗ്ലീഷ് - അറബി - ബെങ്കാളി - ബോസ്നിയന്‍ - തായ്‌ - ഉസ്ബക്‌
കൂടെയുള്ള അറ്റാച്മെന്റ് ( 12 )
1.
Welcome and introduction - by Abu Muntasir
8.9 MB
: Welcome and introduction - by Abu Muntasir.mp3
2.
Keynote speech: Being Like Prophet Muhammad is Society's Only Hope - by Shaikh Abdullah Hakim Quick
11.3 MB
: Keynote speech: Being Like Prophet Muhammad is Society's Only Hope - by Shaikh Abdullah Hakim Quick.mp3
3.
Proofs of the Prophethood of Muhammad - by Shaikh Shabir Ally
12.9 MB
: Proofs of the Prophethood of Muhammad - by Shaikh Shabir Ally.mp3
4.
The Nature of Good and Evil - by Shaikh Jaafar Idris
12.1 MB
: The Nature of Good and Evil - by Shaikh Jaafar Idris.mp3
5.
The Best Character was that of the Prophet - by Shaikh Muhammad al-Shareef
13.4 MB
: The Best Character was that of the Prophet - by Shaikh Muhammad al-Shareef.mp3
6.
Drawing Hope from the Preservation of the Sunnah - by Shaikh Sohaib Hasan
10.6 MB
: Drawing Hope from the Preservation of the Sunnah - by Shaikh Sohaib Hasan.mp3
7.
Unity of Mankind on the Brotherhood of Islam - by Shaikh Abdullah Hakim Quick
11.3 MB
: Unity of Mankind on the Brotherhood of Islam - by Shaikh Abdullah Hakim Quick.mp3
8.
Priorities of Following the Way of Muhammad - by Shaikh Mamdouh Mohamed
13.6 MB
: Priorities of Following the Way of Muhammad - by Shaikh Mamdouh Mohamed.mp3
9.
Prophetic Examples of Upholding Tawhid - by Shaikh Salim al-Amry
10.3 MB
: Prophetic Examples of Upholding Tawhid - by Shaikh Salim al-Amry.mp3
10.
The Experiences and Ultimate End of Those Who Followed and Opposed the Prophet - by Shaikh Anwar al-Awlaki
10.2 MB
: The Experiences and Ultimate End of Those Who Followed and Opposed the Prophet - by Shaikh Anwar al-Awlaki.mp3
11.
Islam the Clear Hope - Promises of Allah for this World & the Hereafter - by Shaikh Salim al-Amry
9.5 MB
: Islam the Clear Hope - Promises of Allah for this World & the Hereafter - by Shaikh Salim al-Amry.mp3
12.
Conclusion & Parting Advice - by various speakers
12.9 MB
: Conclusion & Parting Advice - by various speakers.mp3
Go to the Top