ഖുര്‍ആന്‍ ആശയവിവര്‍ത്തനം

വിഷയാധിഷ്ടിത വിഭജനം ഇനം-വിവരണം
അഡ്രസ്സ്: ഖുര്‍ആന്‍ ആശയവിവര്‍ത്തനം
സംക്ഷിപ്തം: പത്ത് ഭാഷകളിലായി ഖുര്‍’ആനിന്‍റെ ആശയവിവര്‍ത്തനം ലഭിക്കുന്നതിനു വേണ്ടി തയ്യാറാക്കിയ സൈറ്റിലെ സംവിധാനമാണിത്.സന്ദര്‍ശകരുടെ സഹകരണത്താല്‍ കൂടുതല്‍ ഭാഷകളില്‍ ഇത് തയ്യാറാക്കാന്‍ സാധിക്കുന്നതാണ്.
ബ്രീഫ് ലിങ്ക്: http://IslamHouse.com/67151
അനുബന്ധ വിഷയങ്ങള് ( 49 )
Go to the Top