Msahafu ulio somwa pamoja na Tafsiri ya maana yake kwa lugha ya Kikorea

Qurani Tukufu Kadi ya maelezo ya watu wote
Anuwani: Msahafu ulio somwa pamoja na Tafsiri ya maana yake kwa lugha ya Kikorea
Maelezo kwa ufupi.: Msahafu ulio somwa pamoja na Tafsiri ya maana yake kwa lugha ya Kikorea,
Quraan Tukufu ilio somwa ikiwa na kisomo cha sauti cha maana ya Aya kwa ubora mkubwa kwa lugha ya kikorea.
Tarehe ya kuongezwa: 2014-06-15
kiungo kwa ufupi: http://IslamHouse.com/657307
Viambatanisho ( 113 )
1.
Suratutu Al-Fatiha
1.5 MB
Open: Suratutu Al-Fatiha.mp3
2.
Suratu Al-Baqara
204.3 MB
Open: Suratu Al-Baqara.mp3
3.
Suratu Aal-Imran
114.8 MB
Open: Suratu Aal-Imran.mp3
4.
Suratu Al-Nisaa
123.2 MB
Open: Suratu Al-Nisaa.mp3
5.
Al-Maaidah
92.4 MB
Open: Al-Maaidah .mp3
6.
Al-An aam
103.3 MB
Open:  Al-An aam.mp3
7.
Al-Anfaal
44.3 MB
Open: Al-Anfaal.mp3
8.
At-Tawba
83.4 MB
Open: At-Tawba.mp3
9.
Yunus
58.3 MB
Open: Yunus.mp3
10.
Hud
47 MB
Open: Hud.mp3
11.
Yusuf
59.1 MB
Open: Yusuf.mp3
12.
Ar-Raad
27.1 MB
Open: Ar-Raad.mp3
13.
Ibrahim
27.6 MB
Open: Ibrahim.mp3
14.
Al-Hijr
23.9 MB
Open: Al-Hijr.mp3
15.
An-Nahhl
61.4 MB
Open: An-Nahhl.mp3
16.
Al-Israai
50.3 MB
Open: Al-Israai.mp3
17.
Al-Kahf
51.4 MB
Open: Al-Kahf.mp3
18.
Maryam
30.2 MB
Open: Maryam.mp3
19.
Taha
41.6 MB
Open: Taha.mp3
20.
Al-Anbiyaa
40.3 MB
Open: Al-Anbiyaa.mp3
21.
Al-Hajj
40.7 MB
Open: Al-Hajj.mp3
22.
Al-Muuminuun
35.2 MB
Open: Al-Muuminuun.mp3
23.
An-Nuur
40.5 MB
Open: An-Nuur.mp3
24.
Al-Furqaan
28.6 MB
Open: Al-Furqaan.mp3
25.
Ash-Shuaraa
43.6 MB
Open: Ash-Shuaraa.mp3
26.
An-Naml
39 MB
Open: An-Naml.mp3
27.
Al-Qasas
45.1 MB
Open: Al-Qasas.mp3
28.
Al-Ankabuut
32.6 MB
Open: Al-Ankabuut.mp3
29.
Ar-Rum
25.1 MB
Open: Ar-Rum.mp3
30.
Luqman
15.7 MB
Open: Luqman.mp3
31.
As-Sajdah
11.5 MB
Open: As-Sajdah.mp3
32.
Al-Ahzab
45.3 MB
Open: Al-Ahzab.mp3
33.
Sabaa
28 MB
Open: Sabaa.mp3
34.
Faatir
24.8 MB
Open: Faatir.mp3
35.
Yaasin
23.8 MB
Open: Yaasin.mp3
36.
As-Swafat
29.8 MB
Open: As-Swafat.mp3
37.
Swaad
25 MB
Open: Swaad.mp3
38.
Az-Zumar
37.1 MB
Open: Az-Zumar.mp3
39.
Ghafir
37.8 MB
Open: Ghafir.mp3
40.
Fusilat
28.9 MB
Open: Fusilat.mp3
41.
Ash-Shuura
26.7 MB
Open: Ash-Shuura.mp3
42.
Az-Zukhruf
27.7 MB
Open: Az-Zukhruf.mp3
43.
Ad-Dukhan
11.3 MB
Open: Ad-Dukhan.mp3
44.
Al-Jaathiya
14.8 MB
Open: Al-Jaathiya.mp3
45.
Al-Ahqaaf
21 MB
Open: Al-Ahqaaf.mp3
46.
Muhammad
17 MB
Open: Muhammad.mp3
47.
Al-Fat-hi
16.9 MB
Open: Al-Fat-hi.mp3
48.
Al-Hujuraat
11.4 MB
Open: Al-Hujuraat.mp3
49.
Qaf
12.2 MB
Open: Qaf.mp3
50.
Adh-Dhaariyaat
13 MB
Open: Adh-Dhaariyaat.mp3
51.
At-Tuur
10.4 MB
Open: At-Tuur.mp3
52.
An-Najm
10.9 MB
Open: An-Najm.mp3
53.
Al-Qamar
11.8 MB
Open: Al-Qamar.mp3
54.
Ar-Rahman
13.1 MB
Open: Ar-Rahman.mp3
55.
Al-Waaqiah
13.8 MB
Open: Al-Waaqiah.mp3
56.
Al-Hadiid
18.6 MB
Open: Al-Hadiid.mp3
57.
Al-Mujaadalah
15.1 MB
Open: Al-Mujaadalah.mp3
58.
Al-Hashri
14.5 MB
Open: Al-Hashri.mp3
59.
Al-Mumtahinah
11.1 MB
Open: Al-Mumtahinah.mp3
60.
As-Swaf
6.9 MB
Open: As-Swaf.mp3
61.
Al-Jumua
5.5 MB
Open: Al-Jumua.mp3
62.
Al-Munafiquun
5.9 MB
Open: Al-Munafiquun.mp3
63.
At-Taghaabun
7.9 MB
Open: At-Taghaabun.mp3
64.
At-Twalaaq
9.2 MB
Open: At-Twalaaq.mp3
65.
At-Tahriim
9 MB
Open: At-Tahriim.mp3
66.
Al-Mulku
10.6 MB
Open: Al-Mulku.mp3
67.
Al-Qalam
10.2 MB
Open: Al-Qalam.mp3
68.
Al-Haaqah
8.6 MB
Open: Al-Haaqah.mp3
69.
Al-Maarij
6.9 MB
Open: Al-Maarij.mp3
70.
Nuuh
7.1 MB
Open: Nuuh.mp3
71.
Al-Jinn
8.5 MB
Open: Al-Jinn.mp3
72.
Al-Muzammil
6.5 MB
Open: Al-Muzammil.mp3
73.
Al-Mudathir
8.7 MB
Open: Al-Mudathir.mp3
74.
Al-Qiyamah
5.3 MB
Open: Al-Qiyamah.mp3
75.
Al-Insaan
8.6 MB
Open: Al-Insaan.mp3
76.
Al-Mursalaat
7.9 MB
Open: Al-Mursalaat.mp3
77.
An-Nabai
6.3 MB
Open: An-Nabai.mp3
78.
Al-Naziaat
6.4 MB
Open: Al-Naziaat.mp3
79.
A’basa
5.5 MB
Open: A’basa.mp3
80.
At-Takwiir
3.8 MB
Open: At-Takwiir.mp3
81.
Al-Infitwar
2.8 MB
Open: Al-Infitwar.mp3
82.
Al-Mutwaf-Fifiin
5.7 MB
Open: Al-Mutwaf-Fifiin.mp3
83.
Al-Inshiqaaq
3.5 MB
Open: Al-Inshiqaaq.mp3
84.
Al-Buruuj
3.5 MB
Open: Al-Buruuj.mp3
85.
At-Twaariq
2.3 MB
Open: At-Twaariq.mp3
86.
Al-A’laa
2.6 MB
Open: Al-A’laa.mp3
87.
Al-Ghaashiyah
3.1 MB
Open: Al-Ghaashiyah.mp3
88.
Al-Fajr
4.7 MB
Open: Al-Fajr.mp3
89.
Al-Balad
2.8 MB
Open: Al-Balad.mp3
90.
Ash-Shams
2.3 MB
Open: Ash-Shams.mp3
91.
Al-Layl
2.7 MB
Open: Al-Layl.mp3
92.
Adh-Dhuhaa
1.7 MB
Open: Adh-Dhuhaa.mp3
93.
Ash-Sharh
1 MB
Open: Ash-Sharh.mp3
94.
At-Tyn
1.4 MB
Open: At-Tyn.mp3
95.
Al-Alaq
2.7 MB
Open: Al-Alaq.mp3
96.
Al-Qadr
1.2 MB
Open: Al-Qadr.mp3
97.
Al-Bayyinah
3 MB
Open: Al-Bayyinah.mp3
98.
Az-Zilzal
1.5 MB
Open: Az-Zilzal.mp3
99.
Al-Aadiyaat
1.6 MB
Open: Al-Aadiyaat.mp3
100.
Al-Qaariah
1.4 MB
Open: Al-Qaariah.mp3
101.
At-Takaathur
1.3 MB
Open: At-Takaathur.mp3
102.
Al-Asri
712.2 KB
Open: Al-Asri.mp3
103.
Al-Humazah
1.4 MB
Open: Al-Humazah.mp3
104.
Al-Fiil
1 MB
Open: Al-Fiil.mp3
105.
Quraish
969.8 KB
Open: Quraish.mp3
106.
Al-Maaun
1.2 MB
Open: Al-Maaun.mp3
107.
Al-Kawthar
662.4 KB
Open: Al-Kawthar.mp3
108.
Al-Kaafirun
1.2 MB
Open: Al-Kaafirun.mp3
109.
An-Nsr
900.8 KB
Open: An-Nsr.mp3
110.
Al-Masad
1.1 MB
Open: Al-Masad.mp3
111.
Al-Ikhlas
678.8 KB
Open: Al-Ikhlas.mp3
112.
Al-Falaq
1 MB
Open: Al-Falaq.mp3
113.
An-Naas
2.7 MB
Open: An-Naas.mp3
Angalia ( 3 )
Go to the Top