Msahafu ulio somwa na msomaji shekh Ahmed Khadr Trabelsy,kwa upokez wa Qalun kutoka kwa Naafy.

Qurani Tukufu Kadi ya maelezo ya watu wote
Anuwani: Msahafu ulio somwa na msomaji shekh Ahmed Khadr Trabelsy,kwa upokez wa Qalun kutoka kwa Naafy.
Maelezo kwa ufupi.: Msahafu ulio somwa na msomaji shekh Ahmed Khadr Trabelsy,kwa upokez wa Qalun kutoka kwa Naafy.
Ambae anasifika kwakuwa na sauti nzuri, ambayo imerekodiwa kwa teknologia nakwakiwango chajuu chasauti.
namsahafu huo nikatika toleo la Taasisi ya Hunayni iliyopo katika mji mtukufu wa Makkah.
Tarehe ya kuongezwa: 2014-06-14
kiungo kwa ufupi: http://IslamHouse.com/652519
Viambatanisho ( 113 )
1.
Suratutu Al-Fatiha
935.2 KB
Open: Suratutu Al-Fatiha.mp3
2.
Suratu Al-Baqara
143.3 MB
Open: Suratu Al-Baqara.mp3
3.
Suratu Aal-Imran
87.2 MB
Open: Suratu Aal-Imran.mp3
4.
Suratu Al-Nisaa
84.9 MB
Open: Suratu Al-Nisaa.mp3
5.
Al-Maaidah
64.2 MB
Open: Al-Maaidah .mp3
6.
Al-An aam
71.1 MB
Open:  Al-An aam.mp3
7.
Al-Anfaal
30.5 MB
Open: Al-Anfaal.mp3
8.
At-Tawba
59.5 MB
Open: At-Tawba.mp3
9.
Yunus
42.1 MB
Open: Yunus.mp3
10.
Hud
44.2 MB
Open: Hud.mp3
11.
Yusuf
40.7 MB
Open: Yusuf.mp3
12.
Ar-Raad
19.1 MB
Open: Ar-Raad.mp3
13.
Ibrahim
18.8 MB
Open: Ibrahim.mp3
14.
Al-Hijr
14.6 MB
Open: Al-Hijr.mp3
15.
An-Nahhl
39.5 MB
Open: An-Nahhl.mp3
16.
Al-Israai
34.6 MB
Open: Al-Israai.mp3
17.
Al-Kahf
35.4 MB
Open: Al-Kahf.mp3
18.
Maryam
23.5 MB
Open: Maryam.mp3
19.
Taha
29.2 MB
Open: Taha.mp3
20.
Al-Anbiyaa
27.1 MB
Open: Al-Anbiyaa.mp3
21.
Al-Hajj
30.6 MB
Open: Al-Hajj.mp3
22.
Al-Muuminuun
23.5 MB
Open: Al-Muuminuun.mp3
23.
An-Nuur
30 MB
Open: An-Nuur.mp3
24.
Al-Furqaan
19.3 MB
Open: Al-Furqaan.mp3
25.
Ash-Shuaraa
27.1 MB
Open: Ash-Shuaraa.mp3
26.
An-Naml
26.5 MB
Open: An-Naml.mp3
27.
Al-Qasas
34.2 MB
Open: Al-Qasas.mp3
28.
Al-Ankabuut
22.3 MB
Open: Al-Ankabuut.mp3
29.
Ar-Rum
18.5 MB
Open: Ar-Rum.mp3
30.
Luqman
11.6 MB
Open: Luqman.mp3
31.
As-Sajdah
9 MB
Open: As-Sajdah.mp3
32.
Al-Ahzab
30.8 MB
Open: Al-Ahzab.mp3
33.
Sabaa
18 MB
Open: Sabaa.mp3
34.
Faatir
17.6 MB
Open: Faatir.mp3
35.
Yaasin
16.4 MB
Open: Yaasin.mp3
36.
As-Swafat
20 MB
Open: As-Swafat.mp3
37.
Swaad
16.4 MB
Open: Swaad.mp3
38.
Az-Zumar
26 MB
Open: Az-Zumar.mp3
39.
Ghafir
27.9 MB
Open: Ghafir.mp3
40.
Fusilat
19.2 MB
Open: Fusilat.mp3
41.
Ash-Shuura
18.7 MB
Open: Ash-Shuura.mp3
42.
Az-Zukhruf
19.3 MB
Open: Az-Zukhruf.mp3
43.
Ad-Dukhan
8.2 MB
Open: Ad-Dukhan.mp3
44.
Al-Jaathiya
10.6 MB
Open: Al-Jaathiya.mp3
45.
Al-Ahqaaf
13.4 MB
Open: Al-Ahqaaf.mp3
46.
Muhammad
11.8 MB
Open: Muhammad.mp3
47.
Al-Fat-hi
11.8 MB
Open: Al-Fat-hi.mp3
48.
Al-Hujuraat
7.5 MB
Open: Al-Hujuraat.mp3
49.
Qaf
8.2 MB
Open: Qaf.mp3
50.
Adh-Dhaariyaat
8 MB
Open: Adh-Dhaariyaat.mp3
51.
At-Tuur
7.2 MB
Open: At-Tuur.mp3
52.
An-Najm
8 MB
Open: An-Najm.mp3
53.
Al-Qamar
8 MB
Open: Al-Qamar.mp3
54.
Ar-Rahman
10.2 MB
Open: Ar-Rahman.mp3
55.
Al-Waaqiah
10.2 MB
Open: Al-Waaqiah.mp3
56.
Al-Hadiid
13.1 MB
Open: Al-Hadiid.mp3
57.
Al-Mujaadalah
10.7 MB
Open: Al-Mujaadalah.mp3
58.
Al-Hashri
11.1 MB
Open: Al-Hashri.mp3
59.
Al-Mumtahinah
8.7 MB
Open: Al-Mumtahinah.mp3
60.
As-Swaf
4.9 MB
Open: As-Swaf.mp3
61.
Al-Jumua
4 MB
Open: Al-Jumua.mp3
62.
Al-Munafiquun
4.4 MB
Open: Al-Munafiquun.mp3
63.
At-Taghaabun
5.3 MB
Open: At-Taghaabun.mp3
64.
At-Twalaaq
6.4 MB
Open: At-Twalaaq.mp3
65.
At-Tahriim
6.4 MB
Open: At-Tahriim.mp3
66.
Al-Mulku
7.2 MB
Open: Al-Mulku.mp3
67.
Al-Qalam
7.3 MB
Open: Al-Qalam.mp3
68.
Al-Haaqah
6.5 MB
Open: Al-Haaqah.mp3
69.
Al-Maarij
5.3 MB
Open: Al-Maarij.mp3
70.
Nuuh
5.3 MB
Open: Nuuh.mp3
71.
Al-Jinn
6.2 MB
Open: Al-Jinn.mp3
72.
Al-Muzammil
4.5 MB
Open: Al-Muzammil.mp3
73.
Al-Mudathir
6.1 MB
Open: Al-Mudathir.mp3
74.
Al-Qiyamah
3.7 MB
Open: Al-Qiyamah.mp3
75.
Al-Insaan
6 MB
Open: Al-Insaan.mp3
76.
Al-Mursalaat
4.7 MB
Open: Al-Mursalaat.mp3
77.
An-Nabai
4.2 MB
Open: An-Nabai.mp3
78.
Al-Naziaat
4.3 MB
Open: Al-Naziaat.mp3
79.
A’basa
3.4 MB
Open: A’basa.mp3
80.
At-Takwiir
2.4 MB
Open: At-Takwiir.mp3
81.
Al-Infitwar
1.8 MB
Open: Al-Infitwar.mp3
82.
Al-Mutwaf-Fifiin
3.9 MB
Open: Al-Mutwaf-Fifiin.mp3
83.
Al-Inshiqaaq
2.4 MB
Open: Al-Inshiqaaq.mp3
84.
Al-Buruuj
2.5 MB
Open: Al-Buruuj.mp3
85.
At-Twaariq
1.5 MB
Open: At-Twaariq.mp3
86.
Al-A’laa
1.7 MB
Open: Al-A’laa.mp3
87.
Al-Ghaashiyah
2.1 MB
Open: Al-Ghaashiyah.mp3
88.
Al-Fajr
3.1 MB
Open: Al-Fajr.mp3
89.
Al-Balad
1.8 MB
Open: Al-Balad.mp3
90.
Ash-Shams
1.4 MB
Open: Ash-Shams.mp3
91.
Al-Layl
1.7 MB
Open: Al-Layl.mp3
92.
Adh-Dhuhaa
1 MB
Open: Adh-Dhuhaa.mp3
93.
Ash-Sharh
695.1 KB
Open: Ash-Sharh.mp3
94.
At-Tyn
872.7 KB
Open: At-Tyn.mp3
95.
Al-Alaq
1.5 MB
Open: Al-Alaq.mp3
96.
Al-Qadr
690.2 KB
Open: Al-Qadr.mp3
97.
Al-Bayyinah
2.1 MB
Open: Al-Bayyinah.mp3
98.
Az-Zilzal
997.6 KB
Open: Az-Zilzal.mp3
99.
Al-Aadiyaat
1 MB
Open: Al-Aadiyaat.mp3
100.
Al-Qaariah
968.6 KB
Open: Al-Qaariah.mp3
101.
At-Takaathur
838 KB
Open: At-Takaathur.mp3
102.
Al-Asri
444.9 KB
Open: Al-Asri.mp3
103.
Al-Humazah
842.1 KB
Open: Al-Humazah.mp3
104.
Al-Fiil
667.4 KB
Open: Al-Fiil.mp3
105.
Quraish
555.5 KB
Open: Quraish.mp3
106.
Al-Maaun
753.9 KB
Open: Al-Maaun.mp3
107.
Al-Kawthar
370.7 KB
Open: Al-Kawthar.mp3
108.
Al-Kaafirun
637.6 KB
Open: Al-Kaafirun.mp3
109.
An-Nsr
549 KB
Open: An-Nsr.mp3
110.
Al-Masad
596.8 KB
Open: Al-Masad.mp3
111.
Al-Ikhlas
372.7 KB
Open: Al-Ikhlas.mp3
112.
Al-Falaq
526.6 KB
Open: Al-Falaq.mp3
113.
An-Naas
637.6 KB
Open: An-Naas.mp3
Go to the Top