Kukamilisha Alzaahirah ilio kusanya visomo kumi ambavyo vilivyo thibiti kwa usahihi.

Qurani Tukufu Kadi ya maelezo ya watu wote
Anuwani: Kukamilisha Alzaahirah ilio kusanya visomo kumi ambavyo vilivyo thibiti kwa usahihi.
Maelezo kwa ufupi.: Kukamilisha Alzaahirah ilio kusanya visomo kumi ambavyo vilivyo thibiti kwa usahihi:Kuhitimisha kuliko kamilika,kumekusanya ndaniyake msomaji kwa namna zote za visomo,katika visomo vyote kumi vilivyo thibiti kwa mutawaatir,kwa wakati mmoja,nanjiya inayo fuatwa ,ninjiya ya kukusanya visomo tofauti nakusimama sehemu zinazo faa kusimama katika kusoma,na namna ya kusimama,kama anavyosema msomaji:(naanza kisomo kwa neno قالون kisha ninaungia msomaji ambae kisomochake kiko karibu na Aya ya mwisho,kwawakati ambao kisomo chake hakikuwa kina endana na aliesoma قالون.Nakuendelea mpaka nisome visomo vyote kwa wasomaji wote)angalia kitabu Alhadi sherehe ya twaibatu alnashir)1/430.
Nahuu nimfano wavitendo kawa kisoma cha kukusanya visomo tofauti na kusimama katika vituo vinavyo takiwa,Anasema Allah mtukufu: ( الذين يؤمنون )بالغيب و يقيمون الصلاة و مما رزقناهم ينفقون
1-Baadhi ya wasomaji walisema herufi ya (م)ya wingi itiwe sukuun(sekna)na visomo vyote viwe kwa sukuuni,ispokuwa kisomo cha warshi katika kuunganisha,na Ibnu Kathiir na kisomo cha Alsuusiy,na Abuu Jaafar.
2-Walisema :kuunganisha (م) kaenda nayo imamu ibun Kathiir.
3-Warshi kaibadilisha kuwa Hamza (يومنون)na kuifanya (لا)ya neno الصلاة iwe nzito,nakatika namna ya kisomo hiki hakuna alie muunga mkono.
4-Asuusy kasoma kwa namna ya kuikondesha (لا).
5.Abuu Jaafar kasoma kwa kuunganisha na mim.

Unaweza kudownload kwakiwango cha juu kwakubonyeza picha ya torrent.
Tarehe ya kuongezwa: 2014-06-14
kiungo kwa ufupi: http://IslamHouse.com/652501
Viambatanisho ( 113 )
1.
Suratutu Al-Fatiha
865.6 KB
Open: Suratutu Al-Fatiha.mp3
2.
Suratu Al-Baqara
98.9 MB
Open: Suratu Al-Baqara.mp3
3.
Suratu Aal-Imran
62 MB
Open: Suratu Aal-Imran.mp3
4.
Suratu Al-Nisaa
65.5 MB
Open: Suratu Al-Nisaa.mp3
5.
Al-Maaidah
55.5 MB
Open: Al-Maaidah .mp3
6.
Al-An aam
56.6 MB
Open:  Al-An aam.mp3
7.
Al-Anfaal
23.5 MB
Open: Al-Anfaal.mp3
8.
At-Tawba
45 MB
Open: At-Tawba.mp3
9.
Yunus
35 MB
Open: Yunus.mp3
10.
Hud
36.6 MB
Open: Hud.mp3
11.
Yusuf
34.3 MB
Open: Yusuf.mp3
12.
Ar-Raad
13.6 MB
Open: Ar-Raad.mp3
13.
Ibrahim
15.9 MB
Open: Ibrahim.mp3
14.
Al-Hijr
10.3 MB
Open: Al-Hijr.mp3
15.
An-Nahhl
32.2 MB
Open: An-Nahhl.mp3
16.
Al-Israai
31.1 MB
Open: Al-Israai.mp3
17.
Al-Kahf
33 MB
Open: Al-Kahf.mp3
18.
Maryam
16.4 MB
Open: Maryam.mp3
19.
Taha
22.8 MB
Open: Taha.mp3
20.
Al-Anbiyaa
21.2 MB
Open: Al-Anbiyaa.mp3
21.
Al-Hajj
20.2 MB
Open: Al-Hajj.mp3
22.
Al-Muuminuun
19 MB
Open: Al-Muuminuun.mp3
23.
An-Nuur
28 MB
Open: An-Nuur.mp3
24.
Al-Furqaan
15.4 MB
Open: Al-Furqaan.mp3
25.
Ash-Shuaraa
20.7 MB
Open: Ash-Shuaraa.mp3
26.
An-Naml
22.5 MB
Open: An-Naml.mp3
27.
Al-Qasas
30 MB
Open: Al-Qasas.mp3
28.
Al-Ankabuut
16.2 MB
Open: Al-Ankabuut.mp3
29.
Ar-Rum
15.2 MB
Open: Ar-Rum.mp3
30.
Luqman
7.5 MB
Open: Luqman.mp3
31.
As-Sajdah
7.8 MB
Open: As-Sajdah.mp3
32.
Al-Ahzab
28.1 MB
Open: Al-Ahzab.mp3
33.
Sabaa
18 MB
Open: Sabaa.mp3
34.
Faatir
11.4 MB
Open: Faatir.mp3
35.
Yaasin
14.6 MB
Open: Yaasin.mp3
36.
As-Swafat
10.4 MB
Open: As-Swafat.mp3
37.
Swaad
10.9 MB
Open: Swaad.mp3
38.
Az-Zumar
18.7 MB
Open: Az-Zumar.mp3
39.
Ghafir
23.1 MB
Open: Ghafir.mp3
40.
Fusilat
16.9 MB
Open: Fusilat.mp3
41.
Ash-Shuura
14 MB
Open: Ash-Shuura.mp3
42.
Az-Zukhruf
16.4 MB
Open: Az-Zukhruf.mp3
43.
Ad-Dukhan
5.1 MB
Open: Ad-Dukhan.mp3
44.
Al-Jaathiya
10.1 MB
Open: Al-Jaathiya.mp3
45.
Al-Ahqaaf
13.6 MB
Open: Al-Ahqaaf.mp3
46.
Muhammad
10.4 MB
Open: Muhammad.mp3
47.
Al-Fat-hi
10.6 MB
Open: Al-Fat-hi.mp3
48.
Al-Hujuraat
7.4 MB
Open: Al-Hujuraat.mp3
49.
Qaf
5 MB
Open: Qaf.mp3
50.
Adh-Dhaariyaat
5.3 MB
Open: Adh-Dhaariyaat.mp3
51.
At-Tuur
4.3 MB
Open: At-Tuur.mp3
52.
An-Najm
6.6 MB
Open: An-Najm.mp3
53.
Al-Qamar
5.4 MB
Open: Al-Qamar.mp3
54.
Ar-Rahman
6.7 MB
Open: Ar-Rahman.mp3
55.
Al-Waaqiah
5.6 MB
Open: Al-Waaqiah.mp3
56.
Al-Hadiid
12.1 MB
Open: Al-Hadiid.mp3
57.
Al-Mujaadalah
9.2 MB
Open: Al-Mujaadalah.mp3
58.
Al-Hashri
9.4 MB
Open: Al-Hashri.mp3
59.
Al-Mumtahinah
9.4 MB
Open: Al-Mumtahinah.mp3
60.
As-Swaf
4.7 MB
Open: As-Swaf.mp3
61.
Al-Jumua
3.3 MB
Open: Al-Jumua.mp3
62.
Al-Munafiquun
3.5 MB
Open: Al-Munafiquun.mp3
63.
At-Taghaabun
4.3 MB
Open: At-Taghaabun.mp3
64.
At-Twalaaq
6 MB
Open: At-Twalaaq.mp3
65.
At-Tahriim
5.1 MB
Open: At-Tahriim.mp3
66.
Al-Mulku
6 MB
Open: Al-Mulku.mp3
67.
Al-Qalam
3.9 MB
Open: Al-Qalam.mp3
68.
Al-Haaqah
3.8 MB
Open: Al-Haaqah.mp3
69.
Al-Maarij
3.3 MB
Open: Al-Maarij.mp3
70.
Nuuh
3.3 MB
Open: Nuuh.mp3
71.
Al-Jinn
4.9 MB
Open: Al-Jinn.mp3
72.
Al-Muzammil
2.8 MB
Open: Al-Muzammil.mp3
73.
Al-Mudathir
4.5 MB
Open: Al-Mudathir.mp3
74.
Al-Qiyamah
3.1 MB
Open: Al-Qiyamah.mp3
75.
Al-Insaan
3.9 MB
Open: Al-Insaan.mp3
76.
Al-Mursalaat
2 MB
Open: Al-Mursalaat.mp3
77.
An-Nabai
2.2 MB
Open: An-Nabai.mp3
78.
Al-Naziaat
3.2 MB
Open: Al-Naziaat.mp3
79.
A’basa
2.1 MB
Open: A’basa.mp3
80.
At-Takwiir
1.4 MB
Open: At-Takwiir.mp3
81.
Al-Infitwar
1.2 MB
Open: Al-Infitwar.mp3
82.
Al-Mutwaf-Fifiin
2.8 MB
Open: Al-Mutwaf-Fifiin.mp3
83.
Al-Inshiqaaq
1.8 MB
Open: Al-Inshiqaaq.mp3
84.
Al-Buruuj
1.5 MB
Open: Al-Buruuj.mp3
85.
At-Twaariq
678.8 KB
Open: At-Twaariq.mp3
86.
Al-A’laa
1.4 MB
Open: Al-A’laa.mp3
87.
Al-Ghaashiyah
1.2 MB
Open: Al-Ghaashiyah.mp3
88.
Al-Fajr
2.2 MB
Open: Al-Fajr.mp3
89.
Al-Balad
1.3 MB
Open: Al-Balad.mp3
90.
Ash-Shams
1.3 MB
Open: Ash-Shams.mp3
91.
Al-Layl
1.4 MB
Open: Al-Layl.mp3
92.
Adh-Dhuhaa
726.7 KB
Open: Adh-Dhuhaa.mp3
93.
Ash-Sharh
410.4 KB
Open: Ash-Sharh.mp3
94.
At-Tyn
681.6 KB
Open: At-Tyn.mp3
95.
Al-Alaq
1.4 MB
Open: Al-Alaq.mp3
96.
Al-Qadr
940.2 KB
Open: Al-Qadr.mp3
97.
Al-Bayyinah
1.5 MB
Open: Al-Bayyinah.mp3
98.
Az-Zilzal
627.1 KB
Open: Az-Zilzal.mp3
99.
Al-Aadiyaat
535.5 KB
Open: Al-Aadiyaat.mp3
100.
Al-Qaariah
637.5 KB
Open: Al-Qaariah.mp3
101.
At-Takaathur
319.4 KB
Open: At-Takaathur.mp3
102.
Al-Asri
437.5 KB
Open: Al-Asri.mp3
103.
Al-Humazah
951.6 KB
Open: Al-Humazah.mp3
104.
Al-Fiil
670.8 KB
Open: Al-Fiil.mp3
105.
Quraish
959.2 KB
Open: Quraish.mp3
106.
Al-Maaun
585.1 KB
Open: Al-Maaun.mp3
107.
Al-Kawthar
460 KB
Open: Al-Kawthar.mp3
108.
Al-Kaafirun
1 MB
Open: Al-Kaafirun.mp3
109.
An-Nsr
502 KB
Open: An-Nsr.mp3
110.
Al-Masad
525.7 KB
Open: Al-Masad.mp3
111.
Al-Ikhlas
529.2 KB
Open: Al-Ikhlas.mp3
112.
Al-Falaq
527.7 KB
Open: Al-Falaq.mp3
113.
An-Naas
486.9 KB
Open: An-Naas.mp3
Go to the Top