Msahafu ulio somwa na msomaji Shekh Mishari Rashid Al Afasy (Khitimisho la California)

Qurani Tukufu Kadi ya maelezo ya watu wote
Anuwani: Msahafu ulio somwa na msomaji Shekh Mishari Rashid Al Afasy (Khitimisho la California)
Maelezo kwa ufupi.: Msahafu ulio somwa kwanjiya ya (Kupunguza mada iliyo tenganishwa na neno lingine) katika swala ya Tarawehe na kisimamo kilicho recodiwa katika mji wa California United States of America, mwaka 1430 H,kwa sauti ya msomaji Shekh Mishari Rashid Al Afasy.
Ambae anasifika kwakuwa na sauti nzuri, ambayo imerekodiwa kwa teknologia nakwakiwango chajuu chasauti
Tarehe ya kuongezwa: 2014-06-13
kiungo kwa ufupi: http://IslamHouse.com/641390
Viambatanisho ( 113 )
1.
Suratutu Al-Fatiha
1.3 MB
Open: Suratutu Al-Fatiha.mp3
2.
Suratu Al-Baqara
119.3 MB
Open: Suratu Al-Baqara.mp3
3.
Suratu Aal-Imran
70.9 MB
Open: Suratu Aal-Imran.mp3
4.
Suratu Al-Nisaa
76.3 MB
Open: Suratu Al-Nisaa.mp3
5.
Al-Maaidah
58 MB
Open: Al-Maaidah .mp3
6.
Al-An aam
63.2 MB
Open:  Al-An aam.mp3
7.
Al-Anfaal
26.2 MB
Open: Al-Anfaal.mp3
8.
At-Tawba
51.2 MB
Open: At-Tawba.mp3
9.
Yunus
36.9 MB
Open: Yunus.mp3
10.
Hud
40.5 MB
Open: Hud.mp3
11.
Yusuf
37.5 MB
Open: Yusuf.mp3
12.
Ar-Raad
18.2 MB
Open: Ar-Raad.mp3
13.
Ibrahim
19.1 MB
Open: Ibrahim.mp3
14.
Al-Hijr
14.4 MB
Open: Al-Hijr.mp3
15.
An-Nahhl
39.4 MB
Open: An-Nahhl.mp3
16.
Al-Israai
32.1 MB
Open: Al-Israai.mp3
17.
Al-Kahf
30.4 MB
Open: Al-Kahf.mp3
18.
Maryam
18.7 MB
Open: Maryam.mp3
19.
Taha
24.3 MB
Open: Taha.mp3
20.
Al-Anbiyaa
25.6 MB
Open: Al-Anbiyaa.mp3
21.
Al-Hajj
26.2 MB
Open: Al-Hajj.mp3
22.
Al-Muuminuun
11.8 MB
Open: Al-Muuminuun.mp3
23.
An-Nuur
28 MB
Open: An-Nuur.mp3
24.
Al-Furqaan
18.1 MB
Open: Al-Furqaan.mp3
25.
Ash-Shuaraa
15.2 MB
Open: Ash-Shuaraa.mp3
26.
An-Naml
25.4 MB
Open: An-Naml.mp3
27.
Al-Qasas
27.3 MB
Open: Al-Qasas.mp3
28.
Al-Ankabuut
20.5 MB
Open: Al-Ankabuut.mp3
29.
Ar-Rum
10.9 MB
Open: Ar-Rum.mp3
30.
Luqman
10.4 MB
Open: Luqman.mp3
31.
As-Sajdah
8.3 MB
Open: As-Sajdah.mp3
32.
Al-Ahzab
27 MB
Open: Al-Ahzab.mp3
33.
Sabaa
18.1 MB
Open: Sabaa.mp3
34.
Faatir
16.2 MB
Open: Faatir.mp3
35.
Yaasin
16.5 MB
Open: Yaasin.mp3
36.
As-Swafat
20.9 MB
Open: As-Swafat.mp3
37.
Swaad
16 MB
Open: Swaad.mp3
38.
Az-Zumar
22.6 MB
Open: Az-Zumar.mp3
39.
Ghafir
23.4 MB
Open: Ghafir.mp3
40.
Fusilat
16.5 MB
Open: Fusilat.mp3
41.
Ash-Shuura
18.1 MB
Open: Ash-Shuura.mp3
42.
Az-Zukhruf
18.6 MB
Open: Az-Zukhruf.mp3
43.
Ad-Dukhan
8.4 MB
Open: Ad-Dukhan.mp3
44.
Al-Jaathiya
11.1 MB
Open: Al-Jaathiya.mp3
45.
Al-Ahqaaf
13.1 MB
Open: Al-Ahqaaf.mp3
46.
Muhammad
11.1 MB
Open: Muhammad.mp3
47.
Al-Fat-hi
10.4 MB
Open: Al-Fat-hi.mp3
48.
Al-Hujuraat
7.1 MB
Open: Al-Hujuraat.mp3
49.
Qaf
8.1 MB
Open: Qaf.mp3
50.
Adh-Dhaariyaat
7.5 MB
Open: Adh-Dhaariyaat.mp3
51.
At-Tuur
7.4 MB
Open: At-Tuur.mp3
52.
An-Najm
7.2 MB
Open: An-Najm.mp3
53.
Al-Qamar
7.3 MB
Open: Al-Qamar.mp3
54.
Ar-Rahman
10.7 MB
Open: Ar-Rahman.mp3
55.
Al-Waaqiah
9.7 MB
Open: Al-Waaqiah.mp3
56.
Al-Hadiid
12.5 MB
Open: Al-Hadiid.mp3
57.
Al-Mujaadalah
8.4 MB
Open: Al-Mujaadalah.mp3
58.
Al-Hashri
9.1 MB
Open: Al-Hashri.mp3
59.
Al-Mumtahinah
7.1 MB
Open: Al-Mumtahinah.mp3
60.
As-Swaf
4.2 MB
Open: As-Swaf.mp3
61.
Al-Jumua
3.2 MB
Open: Al-Jumua.mp3
62.
Al-Munafiquun
3.6 MB
Open: Al-Munafiquun.mp3
63.
At-Taghaabun
4.6 MB
Open: At-Taghaabun.mp3
64.
At-Twalaaq
5.8 MB
Open: At-Twalaaq.mp3
65.
At-Tahriim
5.3 MB
Open: At-Tahriim.mp3
66.
Al-Mulku
7 MB
Open: Al-Mulku.mp3
67.
Al-Qalam
6.4 MB
Open: Al-Qalam.mp3
68.
Al-Haaqah
6 MB
Open: Al-Haaqah.mp3
69.
Al-Maarij
4.8 MB
Open: Al-Maarij.mp3
70.
Nuuh
4.3 MB
Open: Nuuh.mp3
71.
Al-Jinn
5.2 MB
Open: Al-Jinn.mp3
72.
Al-Muzammil
3.8 MB
Open: Al-Muzammil.mp3
73.
Al-Mudathir
5.2 MB
Open: Al-Mudathir.mp3
74.
Al-Qiyamah
3.3 MB
Open: Al-Qiyamah.mp3
75.
Al-Insaan
5.3 MB
Open: Al-Insaan.mp3
76.
Al-Mursalaat
4.4 MB
Open: Al-Mursalaat.mp3
77.
An-Nabai
4 MB
Open: An-Nabai.mp3
78.
Al-Naziaat
3.5 MB
Open: Al-Naziaat.mp3
79.
A’basa
3.1 MB
Open: A’basa.mp3
80.
At-Takwiir
2.2 MB
Open: At-Takwiir.mp3
81.
Al-Infitwar
1.7 MB
Open: Al-Infitwar.mp3
82.
Al-Mutwaf-Fifiin
3.9 MB
Open: Al-Mutwaf-Fifiin.mp3
83.
Al-Inshiqaaq
2.1 MB
Open: Al-Inshiqaaq.mp3
84.
Al-Buruuj
2.5 MB
Open: Al-Buruuj.mp3
85.
At-Twaariq
1.4 MB
Open: At-Twaariq.mp3
86.
Al-A’laa
1.5 MB
Open: Al-A’laa.mp3
87.
Al-Ghaashiyah
2 MB
Open: Al-Ghaashiyah.mp3
88.
Al-Fajr
2.8 MB
Open: Al-Fajr.mp3
89.
Al-Balad
1.6 MB
Open: Al-Balad.mp3
90.
Ash-Shams
1.2 MB
Open: Ash-Shams.mp3
91.
Al-Layl
1.6 MB
Open: Al-Layl.mp3
92.
Adh-Dhuhaa
1009.8 KB
Open: Adh-Dhuhaa.mp3
93.
Ash-Sharh
635.1 KB
Open: Ash-Sharh.mp3
94.
At-Tyn
826.5 KB
Open: At-Tyn.mp3
95.
Al-Alaq
1.4 MB
Open: Al-Alaq.mp3
96.
Al-Qadr
678 KB
Open: Al-Qadr.mp3
97.
Al-Bayyinah
1.7 MB
Open: Al-Bayyinah.mp3
98.
Az-Zilzal
890.6 KB
Open: Az-Zilzal.mp3
99.
Al-Aadiyaat
1 MB
Open: Al-Aadiyaat.mp3
100.
Al-Qaariah
909.4 KB
Open: Al-Qaariah.mp3
101.
At-Takaathur
882 KB
Open: At-Takaathur.mp3
102.
Al-Asri
414.3 KB
Open: Al-Asri.mp3
103.
Al-Humazah
789.8 KB
Open: Al-Humazah.mp3
104.
Al-Fiil
698.8 KB
Open: Al-Fiil.mp3
105.
Quraish
585.3 KB
Open: Quraish.mp3
106.
Al-Maaun
728.6 KB
Open: Al-Maaun.mp3
107.
Al-Kawthar
342.9 KB
Open: Al-Kawthar.mp3
108.
Al-Kaafirun
535.9 KB
Open: Al-Kaafirun.mp3
109.
An-Nsr
523.2 KB
Open: An-Nsr.mp3
110.
Al-Masad
553.5 KB
Open: Al-Masad.mp3
111.
Al-Ikhlas
355.1 KB
Open: Al-Ikhlas.mp3
112.
Al-Falaq
540.4 KB
Open: Al-Falaq.mp3
113.
An-Naas
722.4 KB
Open: An-Naas.mp3
Angalia ( 2 )
Go to the Top