Msahafu ulio somwa na msomaji Shekh Abdurazaq Al Daylami kwa (Qasru Al munfaswilu)

Qurani Tukufu Kadi ya maelezo ya watu wote
Anuwani: Msahafu ulio somwa na msomaji Shekh Abdurazaq Al Daylami kwa (Qasru Al munfaswilu)
Msomaji: Abdul Razak bin Abtan al-Dulaimi
Maelezo kwa ufupi.: Msahafu ulio somwa na msomaji Shekh Abdurazaq Al Daylami,Ambae anasifika kwakuwa na sauti nzuri, ambayo imerekodiwa kwa teknologia nakwakiwango chajuu chasauti,na hili hitimisho limerecodiwa mwaka 1431H sawa na 2010 M.
Unaweza kudownload kwakiwango cha juu kwakubonyeza picha ya torrent.
Tarehe ya kuongezwa: 2014-06-13
kiungo kwa ufupi: http://IslamHouse.com/641371
Viambatanisho ( 113 )
1.
Suratutu Al-Fatiha
1 MB
Open: Suratutu Al-Fatiha.mp3
2.
Suratu Al-Baqara
145.2 MB
Open: Suratu Al-Baqara.mp3
3.
Suratu Aal-Imran
80.5 MB
Open: Suratu Aal-Imran.mp3
4.
Suratu Al-Nisaa
85 MB
Open: Suratu Al-Nisaa.mp3
5.
Al-Maaidah
68.2 MB
Open: Al-Maaidah .mp3
6.
Al-An aam
68.8 MB
Open:  Al-An aam.mp3
7.
Al-Anfaal
27.4 MB
Open: Al-Anfaal.mp3
8.
At-Tawba
56.2 MB
Open: At-Tawba.mp3
9.
Yunus
41.4 MB
Open: Yunus.mp3
10.
Hud
48.8 MB
Open: Hud.mp3
11.
Yusuf
42.6 MB
Open: Yusuf.mp3
12.
Ar-Raad
20.9 MB
Open: Ar-Raad.mp3
13.
Ibrahim
19.5 MB
Open: Ibrahim.mp3
14.
Al-Hijr
17 MB
Open: Al-Hijr.mp3
15.
An-Nahhl
44.2 MB
Open: An-Nahhl.mp3
16.
Al-Israai
36.1 MB
Open: Al-Israai.mp3
17.
Al-Kahf
35.7 MB
Open: Al-Kahf.mp3
18.
Maryam
22.2 MB
Open: Maryam.mp3
19.
Taha
28.8 MB
Open: Taha.mp3
20.
Al-Anbiyaa
28.9 MB
Open: Al-Anbiyaa.mp3
21.
Al-Hajj
30 MB
Open: Al-Hajj.mp3
22.
Al-Muuminuun
27 MB
Open: Al-Muuminuun.mp3
23.
An-Nuur
32.3 MB
Open: An-Nuur.mp3
24.
Al-Furqaan
20.3 MB
Open: Al-Furqaan.mp3
25.
Ash-Shuaraa
31.1 MB
Open: Ash-Shuaraa.mp3
26.
An-Naml
26 MB
Open: An-Naml.mp3
27.
Al-Qasas
34.6 MB
Open: Al-Qasas.mp3
28.
Al-Ankabuut
23.2 MB
Open: Al-Ankabuut.mp3
29.
Ar-Rum
18.8 MB
Open: Ar-Rum.mp3
30.
Luqman
11.7 MB
Open: Luqman.mp3
31.
As-Sajdah
8.6 MB
Open: As-Sajdah.mp3
32.
Al-Ahzab
30.9 MB
Open: Al-Ahzab.mp3
33.
Sabaa
19 MB
Open: Sabaa.mp3
34.
Faatir
17.6 MB
Open: Faatir.mp3
35.
Yaasin
18.5 MB
Open: Yaasin.mp3
36.
As-Swafat
21.8 MB
Open: As-Swafat.mp3
37.
Swaad
16.5 MB
Open: Swaad.mp3
38.
Az-Zumar
25.8 MB
Open: Az-Zumar.mp3
39.
Ghafir
27.8 MB
Open: Ghafir.mp3
40.
Fusilat
19.3 MB
Open: Fusilat.mp3
41.
Ash-Shuura
20.3 MB
Open: Ash-Shuura.mp3
42.
Az-Zukhruf
21.1 MB
Open: Az-Zukhruf.mp3
43.
Ad-Dukhan
7.9 MB
Open: Ad-Dukhan.mp3
44.
Al-Jaathiya
10.3 MB
Open: Al-Jaathiya.mp3
45.
Al-Ahqaaf
14.7 MB
Open: Al-Ahqaaf.mp3
46.
Muhammad
12.5 MB
Open: Muhammad.mp3
47.
Al-Fat-hi
12.7 MB
Open: Al-Fat-hi.mp3
48.
Al-Hujuraat
8.6 MB
Open: Al-Hujuraat.mp3
49.
Qaf
8.4 MB
Open: Qaf.mp3
50.
Adh-Dhaariyaat
8.3 MB
Open: Adh-Dhaariyaat.mp3
51.
At-Tuur
7.4 MB
Open: At-Tuur.mp3
52.
An-Najm
7.7 MB
Open: An-Najm.mp3
53.
Al-Qamar
7.9 MB
Open: Al-Qamar.mp3
54.
Ar-Rahman
11 MB
Open: Ar-Rahman.mp3
55.
Al-Waaqiah
10.7 MB
Open: Al-Waaqiah.mp3
56.
Al-Hadiid
13.9 MB
Open: Al-Hadiid.mp3
57.
Al-Mujaadalah
10.9 MB
Open: Al-Mujaadalah.mp3
58.
Al-Hashri
10.4 MB
Open: Al-Hashri.mp3
59.
Al-Mumtahinah
8.7 MB
Open: Al-Mumtahinah.mp3
60.
As-Swaf
5.1 MB
Open: As-Swaf.mp3
61.
Al-Jumua
4.1 MB
Open: Al-Jumua.mp3
62.
Al-Munafiquun
4.4 MB
Open: Al-Munafiquun.mp3
63.
At-Taghaabun
5.7 MB
Open: At-Taghaabun.mp3
64.
At-Twalaaq
6.8 MB
Open: At-Twalaaq.mp3
65.
At-Tahriim
6.6 MB
Open: At-Tahriim.mp3
66.
Al-Mulku
7.9 MB
Open: Al-Mulku.mp3
67.
Al-Qalam
7.6 MB
Open: Al-Qalam.mp3
68.
Al-Haaqah
6.4 MB
Open: Al-Haaqah.mp3
69.
Al-Maarij
5.4 MB
Open: Al-Maarij.mp3
70.
Nuuh
5.6 MB
Open: Nuuh.mp3
71.
Al-Jinn
5.9 MB
Open: Al-Jinn.mp3
72.
Al-Muzammil
4.6 MB
Open: Al-Muzammil.mp3
73.
Al-Mudathir
6.1 MB
Open: Al-Mudathir.mp3
74.
Al-Qiyamah
3.9 MB
Open: Al-Qiyamah.mp3
75.
Al-Insaan
6.6 MB
Open: Al-Insaan.mp3
76.
Al-Mursalaat
5.2 MB
Open: Al-Mursalaat.mp3
77.
An-Nabai
4.8 MB
Open: An-Nabai.mp3
78.
Al-Naziaat
4.4 MB
Open: Al-Naziaat.mp3
79.
A’basa
3.7 MB
Open: A’basa.mp3
80.
At-Takwiir
2.7 MB
Open: At-Takwiir.mp3
81.
Al-Infitwar
2.2 MB
Open: Al-Infitwar.mp3
82.
Al-Mutwaf-Fifiin
4.5 MB
Open: Al-Mutwaf-Fifiin.mp3
83.
Al-Inshiqaaq
2.5 MB
Open: Al-Inshiqaaq.mp3
84.
Al-Buruuj
2.6 MB
Open: Al-Buruuj.mp3
85.
At-Twaariq
1.6 MB
Open: At-Twaariq.mp3
86.
Al-A’laa
1.9 MB
Open: Al-A’laa.mp3
87.
Al-Ghaashiyah
2.2 MB
Open: Al-Ghaashiyah.mp3
88.
Al-Fajr
3.4 MB
Open: Al-Fajr.mp3
89.
Al-Balad
2 MB
Open: Al-Balad.mp3
90.
Ash-Shams
1.6 MB
Open: Ash-Shams.mp3
91.
Al-Layl
1.9 MB
Open: Al-Layl.mp3
92.
Adh-Dhuhaa
1.2 MB
Open: Adh-Dhuhaa.mp3
93.
Ash-Sharh
796.7 KB
Open: Ash-Sharh.mp3
94.
At-Tyn
1012.6 KB
Open: At-Tyn.mp3
95.
Al-Alaq
1.7 MB
Open: Al-Alaq.mp3
96.
Al-Qadr
801.6 KB
Open: Al-Qadr.mp3
97.
Al-Bayyinah
2 MB
Open: Al-Bayyinah.mp3
98.
Az-Zilzal
1 MB
Open: Az-Zilzal.mp3
99.
Al-Aadiyaat
1.2 MB
Open: Al-Aadiyaat.mp3
100.
Al-Qaariah
1 MB
Open: Al-Qaariah.mp3
101.
At-Takaathur
946.1 KB
Open: At-Takaathur.mp3
102.
Al-Asri
541.6 KB
Open: Al-Asri.mp3
103.
Al-Humazah
937.5 KB
Open: Al-Humazah.mp3
104.
Al-Fiil
783.6 KB
Open: Al-Fiil.mp3
105.
Quraish
676.3 KB
Open: Quraish.mp3
106.
Al-Maaun
864.1 KB
Open: Al-Maaun.mp3
107.
Al-Kawthar
500.4 KB
Open: Al-Kawthar.mp3
108.
Al-Kaafirun
762.4 KB
Open: Al-Kaafirun.mp3
109.
An-Nsr
711 KB
Open: An-Nsr.mp3
110.
Al-Masad
718.3 KB
Open: Al-Masad.mp3
111.
Al-Ikhlas
496.3 KB
Open: Al-Ikhlas.mp3
112.
Al-Falaq
682.4 KB
Open: Al-Falaq.mp3
113.
An-Naas
981.2 KB
Open: An-Naas.mp3
Go to the Top