Ang pagbabasa ng Qur'an na may kasamang pagsasalin sa wikang Koreano

Banal na Qur'an Ang Pang-kalahatang kard
Pamagat : Ang pagbabasa ng Qur'an na may kasamang pagsasalin sa wikang Koreano
Maikling Paglalarawan: Ang pagbabasa ng Qur'an na may kasamang pagsasalin sa wikang Koreano na may kasamang Audio para sa pagsasalin ng mga taludtod sa wikang Koreano, maganda ang kaledad at ito ay Mp3.
Petsa ng Pagdagdag: 2014-06-04
Maiksing kawing: http://IslamHouse.com/612520
Ang kard na ito ay isinalin sa mga sumusunod na wika: Arabic - Urdu - English - Kudish - Uzbek - Uyghur - Thailand - Bengali - Vietnamese - Aleman - French - Bosniyano - Turkey - Albaniyano - Malayalam - Hindi - Tajik - Persiyano - Nepal - Dutch - Tamil - Telugu - Serbyan - Uropa - tsino - Russia - Indonesia - Somaliya - Bambara - Swahili - Fulah - Soninke - Soninke - Wolof - Akane
Mga Nakakabit sa Pahina ( 114 )
1.
Suratul Fatiha
1.5 MB
: Suratul Fatiha.mp3
2.
Suratul Baqarah
204.3 MB
: Suratul Baqarah.mp3
3.
Kabanata ng Al-Imran
114.8 MB
: Kabanata ng Al-Imran.mp3
4.
Kabanata ng An-Nisah
123.2 MB
: Kabanata ng An-Nisah.mp3
5.
Kabanata ng Al-maidah
92.4 MB
: Kabanata ng Al-maidah.mp3
6.
Kabanata ng Al-An’am
103.3 MB
: Kabanata ng Al-An’am.mp3
7.
Kabanata ng Al-A’raf
112.1 MB
: Kabanata ng Al-A’raf.mp3
8.
Kabanata ng Al-Anfal
44.3 MB
: Kabanata ng Al-Anfal.mp3
9.
Kabanata ng At-TAwbah
83.4 MB
: Kabanata ng At-TAwbah.mp3
10.
Kabanata ng Yunos
58.3 MB
: Kabanata ng Yunos.mp3
11.
Kabanata ng Hud
47 MB
: Kabanata ng Hud.mp3
12.
kabanata ng Yusof
59.1 MB
: kabanata ng Yusof.mp3
13.
Kabanata ng Ar-Ra’ad
27.1 MB
: Kabanata ng Ar-Ra’ad.mp3
14.
Kabanata ng Ibrahim
27.6 MB
: Kabanata ng Ibrahim.mp3
15.
Kabanata ng Al-Hij’r
23.9 MB
: Kabanata ng Al-Hij’r.mp3
16.
Kabanata ng An-Nah’l
61.4 MB
: Kabanata ng An-Nah’l.mp3
17.
Kabanata ng Al -Israh
50.3 MB
: Kabanata ng Al -Israh.mp3
18.
kabanata ng Al-Kah’f
51.4 MB
: kabanata ng Al-Kah’f.mp3
19.
Kabanata ng Maryam
30.2 MB
: Kabanata ng Maryam.mp3
20.
Kabanata ng Taha
41.6 MB
: Kabanata ng Taha.mp3
21.
kabanata ng Al-Anbiyah
40.3 MB
: kabanata ng Al-Anbiyah.mp3
22.
Kabanata ng Al-Hajj
40.7 MB
: Kabanata ng Al-Hajj.mp3
23.
kabanata ng Al-Mu’minuon
35.2 MB
: kabanata ng Al-Mu’minuon.mp3
24.
kabanata ng An-Nur
40.5 MB
: kabanata ng An-Nur.mp3
25.
Kabanata ng Al-furqan
28.6 MB
: Kabanata ng Al-furqan.mp3
26.
Kabanata ng As-Shu’arah
43.6 MB
: Kabanata ng As-Shu’arah.mp3
27.
Kabanata ng An-Nam’l
39 MB
: Kabanata ng An-Nam’l.mp3
28.
Kabanata ng Al-Qasas
45.1 MB
: Kabanata ng Al-Qasas.mp3
29.
Kabanata ng Al-Ankabut
32.6 MB
: Kabanata ng Al-Ankabut.mp3
30.
kabanata ng Ar-Rum
25.1 MB
: kabanata ng Ar-Rum.mp3
31.
kabanata ng Luqman
15.7 MB
: kabanata ng Luqman.mp3
32.
kabanata ng As-saj’dah
11.5 MB
: kabanata ng As-saj’dah.mp3
33.
Kabanata ng Al-Ahzab
45.3 MB
: Kabanata ng Al-Ahzab.mp3
34.
kabanata ng saba’
28 MB
: kabanata ng saba’.mp3
35.
kabanata ng fatir
24.8 MB
: kabanata ng fatir.mp3
36.
kabanata ng Yasin
23.8 MB
: kabanata ng Yasin.mp3
37.
Kabanata ng As-saffat
29.8 MB
: Kabanata ng As-saffat.mp3
38.
kabanata ng Sad
25 MB
: kabanata ng Sad.mp3
39.
kabanata ng Az-Zumar
37.1 MB
: kabanata ng Az-Zumar.mp3
40.
Kabanata ng Gafir
37.8 MB
: Kabanata ng Gafir.mp3
41.
Kabanata ng Fussilat
28.9 MB
: Kabanata ng Fussilat.mp3
42.
Kabanata ng As-Shurah
26.7 MB
: Kabanata ng As-Shurah.mp3
43.
Kabanata ng Az-Zukhruf
27.7 MB
: Kabanata ng Az-Zukhruf.mp3
44.
Kabanata ng Ad-Dukhan
11.3 MB
: Kabanata ng Ad-Dukhan.mp3
45.
kabanata ng Al-Jathiyah
14.8 MB
: kabanata ng Al-Jathiyah.mp3
46.
kabanata ng Al-Ahqaf
21 MB
: kabanata ng Al-Ahqaf.mp3
47.
Kabanata ng Muhammad
17 MB
: Kabanata ng Muhammad.mp3
48.
Kabanata ng Al-Fat’h
16.9 MB
: Kabanata ng Al-Fat’h.mp3
49.
kabanata ng Al-Hujurat
11.4 MB
: kabanata ng Al-Hujurat.mp3
50.
kabanata ng Qaf
12.2 MB
: kabanata ng Qaf.mp3
51.
Kabanata ng Adh-Dhariyat
13 MB
: Kabanata ng Adh-Dhariyat.mp3
52.
Kabanata ng At-Tur
10.4 MB
: Kabanata ng At-Tur.mp3
53.
kabanata ng An-Naj’m
10.9 MB
: kabanata ng An-Naj’m.mp3
54.
kabanata ng Al-Qamar
11.8 MB
: kabanata ng Al-Qamar.mp3
55.
kabanata ng Ar-Rahman
13.1 MB
: kabanata ng Ar-Rahman.mp3
56.
Kabanata ng Al-Waqi’ah
13.8 MB
: Kabanata ng Al-Waqi’ah.mp3
57.
Kabanata ng Al-Hadid
18.6 MB
: Kabanata ng Al-Hadid.mp3
58.
Kabanata ng Al-Mujadalah
15.1 MB
: Kabanata ng Al-Mujadalah.mp3
59.
Kabanata ng Al-Hash’r
14.5 MB
: Kabanata ng Al-Hash’r.mp3
60.
Kabanata ng Al-Mumtahanah
11.1 MB
: Kabanata ng Al-Mumtahanah.mp3
61.
Kabanata ng As-Saff
6.9 MB
: Kabanata ng As-Saff.mp3
62.
Kabanata ng Al-Jumu’ah
5.5 MB
: Kabanata ng Al-Jumu’ah.mp3
63.
Kabanata ng Al-Munafiqun
5.9 MB
: Kabanata ng Al-Munafiqun.mp3
64.
Kabanata ng At-Tagabun
7.9 MB
: Kabanata ng At-Tagabun.mp3
65.
kabanata ng At-Talaq
9.2 MB
: kabanata ng At-Talaq.mp3
66.
Kabanata ng At-Tahreem
9 MB
: Kabanata ng At-Tahreem.mp3
67.
Kabanata ng Al-Mulk
10.6 MB
: Kabanata ng Al-Mulk.mp3
68.
Kabanata ng Al-Qalam
10.2 MB
: Kabanata ng Al-Qalam.mp3
69.
Kabanata ng Al-Haqqah
8.6 MB
: Kabanata ng Al-Haqqah.mp3
70.
Kabanata ng Al-Ma’arij
6.9 MB
: Kabanata ng Al-Ma’arij.mp3
71.
kabanata ng Nuh
7.1 MB
: kabanata ng Nuh.mp3
72.
Kabanata ng Al-Jinn
8.5 MB
: Kabanata ng Al-Jinn.mp3
73.
kabanata ng Al-Mujammil
6.5 MB
: kabanata ng Al-Mujammil.mp3
74.
Kabanata ng Al-Muddath-thir
8.7 MB
: Kabanata ng Al-Muddath-thir.mp3
75.
Kabanata ng Al-Qiyamah
5.3 MB
: Kabanata ng Al-Qiyamah.mp3
76.
Kabanata ng Al-Insan
8.6 MB
: Kabanata ng Al-Insan.mp3
77.
Kabanata ng Al-Mursalat
7.9 MB
: Kabanata ng Al-Mursalat.mp3
78.
Kabanata ng An-Naba’
6.3 MB
: Kabanata ng An-Naba’.mp3
79.
Kabanata ng An-Naji’at
6.4 MB
: Kabanata ng An-Naji’at.mp3
80.
kabanata ng Abasa
5.5 MB
: kabanata ng Abasa.mp3
81.
Kabanata ng At-Takweer
3.8 MB
: Kabanata ng At-Takweer.mp3
82.
Kabanata ng Al-Infitar
2.8 MB
: Kabanata ng Al-Infitar.mp3
83.
kabanata ng Al-Mutaffifeen
5.7 MB
: kabanata ng Al-Mutaffifeen.mp3
84.
Kabanata ng Al-Inshiqaq
3.5 MB
: Kabanata ng Al-Inshiqaq.mp3
85.
Kabanata ng Al-Buruj
3.5 MB
: Kabanata ng Al-Buruj.mp3
86.
kabanata ng At-Tariq
2.3 MB
: kabanata ng At-Tariq.mp3
87.
kabanata ng Al-A’ala
2.6 MB
: kabanata ng Al-A’ala.mp3
88.
kabanata ng Al-Gashiyah
3.1 MB
: kabanata ng Al-Gashiyah.mp3
89.
Kabanata ng Al-Faj’r
4.7 MB
: Kabanata ng Al-Faj’r.mp3
90.
kabanata ng Al-Balad
2.8 MB
: kabanata ng Al-Balad.mp3
91.
kabanata ng As-Sham’sh
2.3 MB
: kabanata ng As-Sham’sh.mp3
92.
Kabanata ng Al-Layl
2.7 MB
: Kabanata ng Al-Layl.mp3
93.
Kabanata ng Ad-Duha
1.7 MB
: Kabanata ng Ad-Duha.mp3
94.
Kabanata ng Ash-Shar’h
1 MB
: Kabanata ng Ash-Shar’h.mp3
95.
Kabanata ng At-Teen
1.4 MB
: Kabanata ng At-Teen.mp3
96.
Kabanata ng Al-’Alaq
2.7 MB
: Kabanata ng Al-’Alaq.mp3
97.
Kabanata ng Al-Qad’r
1.2 MB
: Kabanata ng Al-Qad’r.mp3
98.
Kabanata ng Al-Bayyinah
3 MB
: Kabanata ng Al-Bayyinah.mp3
99.
Kabanata ng Az-Zalzalah
1.5 MB
: Kabanata ng Az-Zalzalah.mp3
100.
Kabanata ng Al-’Adiyat
1.6 MB
: Kabanata ng Al-’Adiyat.mp3
101.
kabanata ng Al-Qari’ah
1.4 MB
: kabanata ng Al-Qari’ah.mp3
102.
Kabanata ng Al-Kawthar
1.3 MB
: Kabanata ng Al-Kawthar.mp3
103.
Kabanata ng Al-’As’r
712.2 KB
: Kabanata ng Al-’As’r.mp3
104.
Kabanata ng Al-Humazah
1.4 MB
: Kabanata ng Al-Humazah.mp3
105.
Kabanata ng Al-Feel
1 MB
: Kabanata ng Al-Feel.mp3
106.
kabanata ng Quraish
969.8 KB
: kabanata ng Quraish.mp3
107.
kabanata ng Al-Ma’un
1.2 MB
: kabanata ng Al-Ma’un.mp3
108.
kabanata ng Al-kawthar 2
662.4 KB
: kabanata ng Al-kawthar 2.mp3
109.
Kabanata ng Al-kafirun
1.2 MB
: Kabanata ng Al-kafirun.mp3
110.
Kabanata ng An-Nas’r
900.8 KB
: Kabanata ng An-Nas’r.mp3
111.
Kabanata ng Al-Masad
1.1 MB
: Kabanata ng Al-Masad.mp3
112.
Kabanata ng Al-Ikhlas
678.8 KB
: Kabanata ng Al-Ikhlas.mp3
113.
Kabanata ng Al-Falaq
1 MB
: Kabanata ng Al-Falaq.mp3
114.
Kabanata ng An-Nas
2.7 MB
: Kabanata ng An-Nas.mp3
tingnan din... ( 1 )
Go to the Top