సాంకేతిక పరిశోధన మరియు ఇఫ్తా యొక్క జనరల్ ప్రెసిడెన్సీ విభాగపు ఫత్వా నుండి

ఫత్వాలు విషయపు వివరణ
పేరు: సాంకేతిక పరిశోధన మరియు ఇఫ్తా యొక్క జనరల్ ప్రెసిడెన్సీ విభాగపు ఫత్వా నుండి
భాష: ఇండొనేషియన్
ఇస్లామీయ ధర్మ శాస్త్ర పండితుడు: అల్ లిజన్నత్ అల్ దాయిమత్ లిల్ బహూథ్ అల్ ఆలమీయ అల్ ఇఫ్తాఅ, ప్రచారం మరియు సత్యపిలుపు నిచ్చే అంతర్
అంశాల నుండి: విదేశీయుల కోఆపరేషన్, ప్రచార మరియు ధర్మజ్ఞాన బోధన కార్యాలయం, సులై, రియాధ్
చేర్చబడిన తేదీ: 2007-09-27
షార్ట్ లింకు: http://IslamHouse.com/56096
క్రింది విభజన ప్రకారం ఇది విషయపరంగా వర్గీకరించబడని వాటిని సంబోధిస్తున్నది
దీనితో జతచేయబడిన విషయాలు ( 2 )
1.
Fatwa-Fatwa Lembaga Tetap Untuk Riset Ilmiyah Dan Fatwa
125.7 KB
: Fatwa-Fatwa Lembaga Tetap Untuk Riset Ilmiyah Dan Fatwa.pdf
2.
Fatwa-Fatwa Lembaga Tetap Untuk Riset Ilmiyah Dan Fatwa
1 MB
: Fatwa-Fatwa Lembaga Tetap Untuk Riset Ilmiyah Dan Fatwa.doc
Go to the Top