మహిళల దుస్తులు మరియు ఆచ్ఛాదన విషయాలలోని నగ్న ప్రదర్శన వైపు మితిమీరటం గురించి విలువైన సలహాలు

పుస్తకాలు విషయపు వివరణ
పేరు: మహిళల దుస్తులు మరియు ఆచ్ఛాదన విషయాలలోని నగ్న ప్రదర్శన వైపు మితిమీరటం గురించి విలువైన సలహాలు
భాష: పర్షియన్
నిర్మాణం: మర్పత్ బిన్తె కామిల్ ఉస్రాహ్
అనువాదకులు: ఇస్హాఖ్ బిన్ అబ్దుల్లాహ్ అద్దబీరీ అల్ ఔదా
అంశాల నుండి: విశ్వాసపు ప్రదేశం
చేర్చబడిన తేదీ: 2007-09-24
షార్ట్ లింకు: http://IslamHouse.com/55372
క్రింది విభజన ప్రకారం ఇది విషయపరంగా వర్గీకరించబడని వాటిని సంబోధిస్తున్నది
దీనితో జతచేయబడిన విషయాలు ( 2 )
1.
راهنمايی‌های ارزشمند دربارة لباس و آرايش زنان
472.6 KB
: راهنمايی‌های ارزشمند دربارة لباس و آرايش زنان.pdf
2.
راهنمايی‌های ارزشمند دربارة لباس و آرايش زنان
2.7 MB
: راهنمايی‌های ارزشمند دربارة لباس و آرايش زنان.doc
Go to the Top