การกล่าวซิเกรฺในรูปญะมาอะฮฺ ระหว่างการตามสุนนะฮฺ และการอุตริ

หนังสือ การ์ดของข้อมูล
หัวข้อ: การกล่าวซิเกรฺในรูปญะมาอะฮฺ ระหว่างการตามสุนนะฮฺ และการอุตริ
ภาษา: อาหรับ
ผู้แต่ง: มุหัมมัด อับดุรเราะห์มาน อัล-คุมัยยิส
คำอธิบายโดยย่อ: การกล่าวซิเกรฺในรูปญะมาอะฮฺ ระหว่างการตามสุนนะฮฺ และการอุตริ
วันที่เพิ่ม: 2007-09-10
ลิงก์แบบย่อ: http://IslamHouse.com/53780
:: หัวข้อนี้ถูกจัดอยู่ในหมวดหมู่ต่อไปนี้ ::
คำแปลของการ์ดข้อมูลในภาษาต่างๆ: อาหรับ - บอสเนีย - เบ็งกอล - อุซเบก - มาลายาลัม - อังกฤษ
ไฟล์แนบพร้อมข้อมูล ( 1 )
1.
الذكر الجماعي بين الاتباع والابتداع
42.9 KB
: الذكر الجماعي بين الاتباع والابتداع.zip
คำอธิบายโดยละเอียด

اشتمل هذا البحث على مقدمة ، وتمهيد ، وستة مباحث ، وخاتمة ، على النحو التالي :

- المقدمة : فهي في بيان أسباب اختيار الموضوع ، وبيان خطة البحث ، وكذلك بيان اعتقاد العامة في بعض البلدان وجوب الذكر الجماعي بعد الصلاة وغيرها ، وذلك كمدخل للبحث .
التمهيد : فهو حول بيان منزلة الذكر كعبادة عظيمة ، وتوضيح أن العبادات توقيفية لا مجال فيها للرأي ولا للاستحسان .
- المبحث الأول : فهو في تعريف الذكر لغة وشرعاً .
- المبحث الثاني : حول نشأة بدعة الذكر الجماعي من الناحية التاريخية ، وتوثيق ذلك .
- المبحث الثالث : في بيان حجج من جاز الذكر الجماعي ، وقد سقتها مفصلة .
- المبحث الرابع : في بيان حجج المانعين من الذكر الجماعي ، وجوابهم على حجج المجيزين ، مع بيان فتاوى للمتقدمين والمعاصرين في هذا .
- المبحث الخامس : في بيان حكم الذكر الجماعي وذلك كنتيجة لهذا البحث .
- المبحث السادس : فهو في بيان مفاسد الذكر الجماعي ، وآثاره السلبية سواءً على فاعله ، أو على غيره .
- الخاتمة : في بيان خلاصة البحث ونتائجه .

Go to the Top