प्रमेपर्व

विषयानुसार वर्गीकरण सामर्गीको विवरण,
शीर्षक: प्रमेपर्व
संक्षिप्त विवरण: यो गैर मुस्लिमहरूको र हवसका पूजारीहरूको पर्व हो, यसैको बारेमा यहाँ विस्तारले जानकारी गराइएको छ ।
संक्षिप्त सम्पर्क: http://IslamHouse.com/536915
Go to the Top