महाप्रलय

विषयानुसार वर्गीकरण सामर्गीको विवरण,
शीर्षक: महाप्रलय
संक्षिप्त विवरण: र्इमानका अाधारहरू मध्ये एउटा अाधार महाप्रलय माथि अास्था राख्नु पनि हो, तर यसको घटित हुने समय अल्लाह बाहेक कसैलार्इ पनि थाहा छैन, तर त्यसका लक्षणहरू वर्णित छन् । र यसै कुराहरूलार्इ स्पष्ट पार्ने प्रयास यस पृष्ठमा गरिएको छ ।
संक्षिप्त सम्पर्क: http://IslamHouse.com/536909
सम्बंधित विषयहरू ( 1 )
Go to the Top