قرائت ترتیل با صدای چند قاری با ترجمه معانی به زبان ملیباری

قرآن كريم شناسنامه
عنوان: قرائت ترتیل با صدای چند قاری با ترجمه معانی به زبان ملیباری
مترجم: عبد الحميد حيدر المدني - كنهي محمد بربور المدني
مراجعه: سفيان عبد السلام
چکیده: قرائت ترتیل با صدای چند قاری با ترجمه معانی به زبان ملیباری
اضافه شده در تاریخ: 2014-04-13
لینک کوتاه: http://IslamHouse.com/501694
دریافت فایل ( 114 )
1.
سوره فاتحه
376 KB
Open: سوره فاتحه.mp3
2.
سوره بقره
108.9 MB
Open: سوره بقره.mp3
3.
سوره آل عمران
28.1 MB
Open: سوره آل عمران.mp3
4.
سوره نساء
33 MB
Open: سوره نساء.mp3
5.
سوره مائده
22.1 MB
Open: سوره مائده.mp3
6.
سوره انعام
24.6 MB
Open: سوره انعام.mp3
7.
سوره اعراف
31.5 MB
Open: سوره اعراف.mp3
8.
سوره انفال
10.3 MB
Open: سوره انفال.mp3
9.
سوره توبه
20.9 MB
Open: سوره توبه.mp3
10.
سوره يونس
14.8 MB
Open: سوره يونس.mp3
11.
سوره هود
16.3 MB
Open: سوره هود.mp3
12.
سوره يوسف
14.4 MB
Open: سوره يوسف.mp3
13.
سوره رعد
7.5 MB
Open: سوره رعد.mp3
14.
سوره ابراهيم
7.2 MB
Open: سوره ابراهيم.mp3
15.
سوره حجر
6.7 MB
Open: سوره حجر.mp3
16.
سوره نحل
16.6 MB
Open: سوره نحل.mp3
17.
سوره اسراء
13.5 MB
Open: سوره اسراء.mp3
18.
سوره كهف
12.8 MB
Open: سوره كهف.mp3
19.
سوره مريم
9 MB
Open: سوره مريم.mp3
20.
سوره طه
12.1 MB
Open: سوره طه.mp3
21.
سوره انبياء
10.3 MB
Open: سوره انبياء.mp3
22.
سوره حج
10.6 MB
Open: سوره حج.mp3
23.
سوره مؤمنون
9.1 MB
Open: سوره مؤمنون.mp3
24.
سوره نور
10.7 MB
Open: سوره نور.mp3
25.
سوره فرقان
7.6 MB
Open: سوره فرقان.mp3
26.
سوره شعراء
11.6 MB
Open: سوره شعراء.mp3
27.
سوره نمل
9.6 MB
Open: سوره نمل.mp3
28.
سوره قصص
12 MB
Open: سوره قصص.mp3
29.
سوره عنكبوت
7.9 MB
Open: سوره عنكبوت.mp3
30.
سوره روم
6.9 MB
Open: سوره روم.mp3
31.
سوره لقمان
4.6 MB
Open: سوره لقمان.mp3
32.
سوره سجده
3.1 MB
Open: سوره سجده.mp3
33.
سوره احزاب
11.1 MB
Open: سوره احزاب.mp3
34.
سوره سبأ
7 MB
Open: سوره سبأ.mp3
35.
سوره فاطر
6 MB
Open: سوره فاطر.mp3
36.
سوره يس
6.6 MB
Open: سوره يس.mp3
37.
سوره صافات
8.4 MB
Open: سوره صافات.mp3
38.
سوره ص
6.5 MB
Open: سوره ص.mp3
39.
سوره زمر
9.9 MB
Open: سوره زمر.mp3
40.
سوره غافر
10.1 MB
Open: سوره غافر.mp3
41.
سوره فصلت
7.2 MB
Open: سوره فصلت.mp3
42.
سوره شورى
7.5 MB
Open: سوره شورى.mp3
43.
سوره زخرف
8.1 MB
Open: سوره زخرف.mp3
44.
سوره دخان
3.4 MB
Open: سوره دخان.mp3
45.
سوره جاثيه
771.7 KB
Open: سوره جاثيه.mp3
46.
سوره احقاف
5.1 MB
Open: سوره احقاف.mp3
47.
سوره محمد
4.7 MB
Open: سوره محمد.mp3
48.
سوره فتح
5.1 MB
Open: سوره فتح.mp3
49.
سوره حجرات
3.2 MB
Open: سوره حجرات.mp3
50.
سوره ق
3.6 MB
Open: سوره ق.mp3
51.
سوره ذاريات
3.3 MB
Open: سوره ذاريات.mp3
52.
سوره طور
3.2 MB
Open: سوره طور.mp3
53.
سوره نجم
3.5 MB
Open: سوره نجم.mp3
54.
سوره قمر
3.7 MB
Open: سوره قمر.mp3
55.
سوره رحمن
4.6 MB
Open: سوره رحمن.mp3
56.
سوره واقعه
4.2 MB
Open: سوره واقعه.mp3
57.
سوره حديد
5.4 MB
Open: سوره حديد.mp3
58.
سوره مجادله
4 MB
Open: سوره مجادله.mp3
59.
سوره حشر
4 MB
Open: سوره حشر.mp3
60.
سوره ممتحنه
3.1 MB
Open: سوره ممتحنه.mp3
61.
سوره صف
2 MB
Open: سوره صف.mp3
62.
سوره جمعه
1.5 MB
Open: سوره جمعه.mp3
63.
سوره منافقون
1.5 MB
Open: سوره منافقون.mp3
64.
سوره تغابن
2.1 MB
Open: سوره تغابن.mp3
65.
سوره طلاق
2.5 MB
Open: سوره طلاق.mp3
66.
سوره تحريم
2.2 MB
Open: سوره تحريم.mp3
67.
سوره ملك
2.9 MB
Open: سوره ملك.mp3
68.
سوره قلم
3 MB
Open: سوره قلم.mp3
69.
سوره حاقه
2.6 MB
Open: سوره حاقه.mp3
70.
سوره معارج
2.2 MB
Open: سوره معارج.mp3
71.
سوره نوح
2.1 MB
Open: سوره نوح.mp3
72.
سوره جن
2.5 MB
Open: سوره جن.mp3
73.
سوره مزمل
2 MB
Open: سوره مزمل.mp3
74.
سوره مدثر
2.4 MB
Open: سوره مدثر.mp3
75.
سوره قيامه
1.6 MB
Open: سوره قيامه.mp3
76.
سوره انسان
2.5 MB
Open: سوره انسان.mp3
77.
سوره مرسلات
2 MB
Open: سوره مرسلات.mp3
78.
سوره نبأ
2 MB
Open: سوره نبأ.mp3
79.
سوره نازعات
1.9 MB
Open: سوره نازعات.mp3
80.
سوره عبس
1.5 MB
Open: سوره عبس.mp3
81.
سوره تكوير
1.1 MB
Open: سوره تكوير.mp3
82.
سوره انفطار
877.1 KB
Open: سوره انفطار.mp3
83.
سوره مطففين
1.8 MB
Open: سوره مطففين.mp3
84.
سوره انشقاق
1.2 MB
Open: سوره انشقاق.mp3
85.
سوره بروج
1.2 MB
Open: سوره بروج.mp3
86.
سوره طارق
737.8 KB
Open: سوره طارق.mp3
87.
سوره اعلى
801.4 KB
Open: سوره اعلى.mp3
88.
سوره غاشيه
1 MB
Open: سوره غاشيه.mp3
89.
سوره فجر
1.4 MB
Open: سوره فجر.mp3
90.
سوره بلد
798 KB
Open: سوره بلد.mp3
91.
سوره شمس
739.1 KB
Open: سوره شمس.mp3
92.
سوره ليل
863.9 KB
Open: سوره ليل.mp3
93.
سوره ضحى
497.7 KB
Open: سوره ضحى.mp3
94.
سوره شرح
379.9 KB
Open: سوره شرح.mp3
95.
سوره تين
443.5 KB
Open: سوره تين.mp3
96.
سوره علق
790.9 KB
Open: سوره علق.mp3
97.
سوره قدر
372.5 KB
Open: سوره قدر.mp3
98.
سوره بينه
919.8 KB
Open: سوره بينه.mp3
99.
سوره زلزله
462.1 KB
Open: سوره زلزله.mp3
100.
سوره عاديات
530.6 KB
Open: سوره عاديات.mp3
101.
سوره قارعه
467.4 KB
Open: سوره قارعه.mp3
102.
سوره تكاثر
419.4 KB
Open: سوره تكاثر.mp3
103.
سوره عصر
221 KB
Open: سوره عصر.mp3
104.
سوره همزه
437.5 KB
Open: سوره همزه.mp3
105.
سوره فيل
329 KB
Open: سوره فيل.mp3
106.
سوره قريش
279 KB
Open: سوره قريش.mp3
107.
سوره ماعون
375 KB
Open: سوره ماعون.mp3
108.
سوره كوثر
234.4 KB
Open: سوره كوثر.mp3
109.
سوره كافرون
324.9 KB
Open: سوره كافرون.mp3
110.
سوره نصر
293 KB
Open: سوره نصر.mp3
111.
سوره مسد
307.8 KB
Open: سوره مسد.mp3
112.
اخلاص
221.5 KB
Open: اخلاص.mp3
113.
سوره فلق
277.7 KB
Open: سوره فلق.mp3
114.
سوره ناس
274.2 KB
Open: سوره ناس.mp3
بیشتر ببینید ( 4 )
Go to the Top