ලොරේන් බූත් ඉස්ලාමයට පිවිසීය

ලිපි Card Assembly
මාතෘකාව: ලොරේන් බූත් ඉස්ලාමයට පිවිසීය
භාෂාව: සිංහල
පරිවර්තනය: ජාසිම් බි දඉයාන්
විමර්ෂන කිරීම: මුහම්මද් අසාද් බී.ඒ.
කෙටි විස්තර: 1.“අම්මේ! මුස්ලිම් වුණාට පසුවත් ඔබ අපේම අම්මාද?“
2.“අම්මේ! ඔබ මත් පැන් පානය කරනවාද?“
3. අම්මේ! ඔබ ඉස්ලාමයේ විනිත හා ගෞරව සම්පන්න කාන්තාවක් ලෙස සිටිනවාද?
එකතු කළ දිනය: 2014-04-07
Short Link: http://IslamHouse.com/488676
මෙම ලිපිනය හේතුවක් මත පහත සදහන් ලෙස වර්ගී කර ඇත
පරිවර්තනය කළ මාතෘකාවේ විස්තර: අරාබි - ඉංග්‍රීසි - පෘතුගීසි
ඇමුණුම ( 2 )
1.
ලොරේන් බූත් ඉස්ලාමයට පිවිසීය
279.4 KB
Open: ලොරේන් බූත් ඉස්ලාමයට පිවිසීය.pdf
2.
ලොරේන් බූත් ඉස්ලාමයට පිවිසීය
3 MB
Open: ලොරේන් බූත් ඉස්ලාමයට පිවිසීය.doc
Go to the Top