Hậu Quả Bỏ Hành Lễ Salah

Bài viết Giới thiệu chung
Chủ đề: Hậu Quả Bỏ Hành Lễ Salah
Ngôn ngữ: Việt Nam
Người viết: Abu Hisaan Ibnu Ysa
Nhà xuất bản: Văn phòng Al-Rabwah
Giới thiệu sơ lược: Bài thuyết giảng thứ sáu ngày 4/Jumad Al-Akhirah/1435 H, nhằm ngày 4/4/2014, trong thuyết giảng phân tích các chủ đề sau:
1- Nhiệm vụ chính của người Muslim là hành lễ bắt buộc đúng theo giờ giấc đã ấn định, tuyệt đối không được thực hiện sớm hơn hoặc trì hoãn.
2- Ai không hành lễ Salah thì không phải là Muslim.
3- Ai lơ là, cẩu thả với nghĩa vụ Salah sẽ bị trừng trị ngay trong cỏi mộ và đó cũng là bản tính của người ngụy Muslim.
Thêm vào ngày: 2014-04-07
Đường dẫn: http://IslamHouse.com/488188
Các chủ đề được phân loại theo thể loại:
Bảng liệt kê các ngôn ngữ khác: Arab (Ả-rập)
Phụ lục trang ( 2 )
1.
Hậu Quả Bỏ Hành Lễ Salah
684 KB
: Hậu Quả Bỏ Hành Lễ Salah.pdf
2.
Hậu Quả Bỏ Hành Lễ Salah
13.6 MB
: Hậu Quả Bỏ Hành Lễ Salah.doc
Xem thêm ( 1 )
Go to the Top