හජ් හා උම්රා පිළිබඳ පාඩම

පොත Card Assembly
මාතෘකාව: හජ් හා උම්රා පිළිබඳ පාඩම
භාෂාව: සිංහල
කර්තෘත්වය: මුහම්මද් ඉබ්නු ඉබ්‍රාහීම් අත්-තුවයිජිරී
පරිවර්තනය: මාහිර් රම්ඩීන්
විමර්ෂන කිරීම: මුහම්මද් අසාද් බී.ඒ.
ප්‍රකාශකයා: ඉස්ලාමීය මධ්යකස්ථානය රබ්වා
කෙටි විස්තර: 1. හජ් හී සැඟවුනු යථාර්ථය සහ අලංකාරය
2. හරම් සිමාව සහ මිකාත් හී විසත්ර
3. මිකාත් පිළිබඳ විස්තර
4. කාන්තාවක් හජ් හෝ උම්රා කිරීමේ නීතිය
එකතු කළ දිනය: 2014-03-13
Short Link: http://IslamHouse.com/469674
මෙම ලිපිනය හේතුවක් මත පහත සදහන් ලෙස වර්ගී කර ඇත
පරිවර්තනය කළ මාතෘකාවේ විස්තර: අරාබි
ඇමුණුම ( 2 )
1.
හජ් හා උම්රා පිළිබඳ පාඩම
772.2 KB
Open: හජ් හා උම්රා පිළිබඳ පාඩම.pdf
2.
හජ් හා උම්රා පිළිබඳ පාඩම
5.2 MB
Open: හජ් හා උම්රා පිළිබඳ පාඩම.doc
Go to the Top