Tại Sao Bạn Vẫn Chưa Hành Lễ Salah ?

Bài viết Giới thiệu chung
Chủ đề: Tại Sao Bạn Vẫn Chưa Hành Lễ Salah ?
Ngôn ngữ: Việt Nam
Người viết: Abu Hisaan Ibnu Ysa
Dịch thuật: Abu Hisaan Ibnu Ysa
Nhà xuất bản: Văn phòng Al-Rabwah
Giới thiệu sơ lược: Đây là bài thuyết giảng thứ sáu rất tuyệt nói về ân phước lễ nguyện Salah, hành phạt dành cho người bỏ hành lễ Salah và trì hoãn lễ nguyện Salah ra khỏi giờ đã ấn định.
Thêm vào ngày: 2014-03-12
Đường dẫn: http://IslamHouse.com/469556
Các chủ đề được phân loại theo thể loại:
Bảng liệt kê các ngôn ngữ khác: Arab (Ả-rập)
Phụ lục trang ( 2 )
1.
Tại Sao Bạn Vẫn Chưa Hành Lễ Salah ?
984 KB
: Tại Sao Bạn Vẫn Chưa Hành Lễ Salah ?.pdf
2.
Tại Sao Bạn Vẫn Chưa Hành Lễ Salah ?
5.2 MB
: Tại Sao Bạn Vẫn Chưa Hành Lễ Salah ?.doc
Go to the Top