මුළු ලොවම පිළි ගත් සදාචාරයන් කිහිපයක්

පොත Card Assembly
මාතෘකාව: මුළු ලොවම පිළි ගත් සදාචාරයන් කිහිපයක්
භාෂාව: සිංහල
කර්තෘත්වය: ජාසිම් බි දඉයාන්
පරිවර්තනය: ජාසිම් බි දඉයාන්
විමර්ෂන කිරීම: මුහම්මද් අසාද් බී.ඒ.
ප්‍රකාශකයා: ඉස්ලාමීය මධ්යකස්ථානය රබ්වා
කෙටි විස්තර: මුළු ලොවම පිළි ගත් සදාචාර කිහිපයක්. මෙහි විලි ලාජ්ජාව, දෙමාපියන්ට ගරු කිරීම, අනාථ හා කාන්තාවන්ට යහපත් සැලකිලි, අසල් වැසියන් හා හැසිරීම වැනි කරුණු ගැන සඳහන් වේ.
එකතු කළ දිනය: 2014-02-24
Short Link: http://IslamHouse.com/462281
මෙම ලිපිනය හේතුවක් මත පහත සදහන් ලෙස වර්ගී කර ඇත
පරිවර්තනය කළ මාතෘකාවේ විස්තර: අරාබි
ඇමුණුම ( 2 )
1.
මුළු ලොවම පිළි ගත් සදාචාරයන් කිහිපයක්
521.7 KB
Open: මුළු ලොවම පිළි ගත් සදාචාරයන් කිහිපයක්.pdf
2.
මුළු ලොවම පිළි ගත් සදාචාරයන් කිහිපයක්
2.7 MB
Open: මුළු ලොවම පිළි ගත් සදාචාරයන් කිහිපයක්.doc
Go to the Top