උදේ සවස පැවසිය යුතු පරාඩ ර්ථනාවන්

ලිපි Card Assembly
මාතෘකාව: උදේ සවස පැවසිය යුතු පරාඩ ර්ථනාවන්
භාෂාව: සිංහල
ලේඛකයා: මාහිර් රම්ඩීන්
විමර්ෂන කිරීම: මුහම්මද් අසාද් බී.ඒ.
කෙටි විස්තර: උත්තරීතර අල්ලාහ් මෙසේ පවසයි: නුඹලා මා සිහිපත් කරනු. මම ද (ඉතා කාරුණිකව නුඹලා සිහිපත් කරන්නෙමි. (අල්-බකරා: 152 )
උවදුරු වලින් ආරක්ෂාව ලැබීමට
දුක් කරදර වලින් මිදීමට
බියෙන් තොර වීමට
සිතෙහි පීඩාව අඩු කිරීමට
ජීවිතයේ විශ්වාසය ගොඩනැගීමට
එකතු කළ දිනය: 2014-02-18
Short Link: http://IslamHouse.com/461413
මෙම ලිපිනය හේතුවක් මත පහත සදහන් ලෙස වර්ගී කර ඇත
පරිවර්තනය කළ මාතෘකාවේ විස්තර: අරාබි
ඇමුණුම ( 2 )
1.
උදේ සවස පැවසිය යුතු පරාඩ ර්ථනාවන්
489.3 KB
Open: උදේ සවස පැවසිය යුතු පරාඩ  ර්ථනාවන්.pdf
2.
උදේ සවස පැවසිය යුතු පරාඩ ර්ථනාවන්
3.7 MB
Open: උදේ සවස පැවසිය යුතු පරාඩ  ර්ථනාවන්.doc
Go to the Top