ජනාසා පිළිබඳ පාඩම

පොත Card Assembly
මාතෘකාව: ජනාසා පිළිබඳ පාඩම
භාෂාව: සිංහල
කර්තෘත්වය: මුහම්මද් ඉබ්නු ඉබ්‍රාහීම් අත්-තුවයිජිරී
පරිවර්තනය: මාහිර් රම්ඩීන්
විමර්ෂන කිරීම: මුහම්මද් අසාද් බී.ඒ.
කෙටි විස්තර: 1. ජනාසාවක් සිදු වු විට කුමක් සිදිවිය යුතු ද?
2. ජනාසා සෝදන්නේ කෙසේද?
3. ජනාසා ආවරණය කරන්නේ කෙසේද?
4. ජනාසා සලාහ් මෙහෙයවන්නේ කෙසේද? යන විස්තර
එකතු කළ දිනය: 2014-02-13
Short Link: http://IslamHouse.com/461230
මෙම ලිපිනය හේතුවක් මත පහත සදහන් ලෙස වර්ගී කර ඇත
පරිවර්තනය කළ මාතෘකාවේ විස්තර: අරාබි
ඇමුණුම ( 2 )
1.
ජනාසා පිළිබඳ පාඩම
812.1 KB
Open: ජනාසා පිළිබඳ පාඩම.pdf
2.
ජනාසා පිළිබඳ පාඩම
4.1 MB
Open: ජනාසා පිළිබඳ පාඩම.doc
Go to the Top