මහුම්මද් (සල්) තුමාණන් ගේ සේවය

පවර් පොයින්ට් Card Assembly
මාතෘකාව: මහුම්මද් (සල්) තුමාණන් ගේ සේවය
භාෂාව: සිංහල
කර්තෘත්වය: ජාසිම් බි දඉයාන්
විමර්ෂන කිරීම: මුහම්මද් අසාද් බී.ඒ.
කෙටි විස්තර: මහුම්මද් (සල්) තුමාණන් ගේ සේවය
එකතු කළ දිනය: 2014-02-01
Short Link: http://IslamHouse.com/460454
මෙම ලිපිනය හේතුවක් මත පහත සදහන් ලෙස වර්ගී කර ඇත
පරිවර්තනය කළ මාතෘකාවේ විස්තර: අරාබි
ඇමුණුම ( 1 )
1.
මහුම්මද් (සල්) තුමාණන් ගේ සේවය
500.7 KB
Open: මහුම්මද් (සල්) තුමාණන් ගේ සේවය.ppsx
Go to the Top