Về Con người - Hiếu Thảo & Bất Hiếu

Audio Giới thiệu chung
Chủ đề: Về Con người - Hiếu Thảo & Bất Hiếu
Ngôn ngữ: Việt Nam
Người thuyết trình: Abu Hisaan Ibnu Ysa - Abu Zaytune Usman bin Ibrahim
Nhà xuất bản: Văn phòng Al-Rabwah
Giới thiệu sơ lược: Các Câu Chuyện Về Hiếu Thảo & Bất Hiếu: Bài thuyết giảng kể về các mẫu chuyện hiếu thảo của con cái đối với song thân, đây chính là một trong các lý do làm hài lòng Allah và là tấm bùa hộ mệnh khi rơi vào nạn kiếp, đồng thời khuyến các bậc con cái bất hiếu, ngược đãi song thân.
Thêm vào ngày: 2014-01-27
Đường dẫn: http://IslamHouse.com/460242
Các chủ đề được phân loại theo thể loại:
Bảng liệt kê các ngôn ngữ khác: Arab (Ả-rập)
Phụ lục trang ( 1 )
1.
Các Câu Chuyện Về Hiếu Thảo & Bất Hiếu
21.6 MB
: Các Câu Chuyện Về Hiếu Thảo & Bất Hiếu.mp3
Xem thêm ( 11 )
Go to the Top