සුවිස් දේශයේ නවක මුස්ලිම්වරයෙකුගේ කථා

ලිපි Card Assembly
මාතෘකාව: සුවිස් දේශයේ නවක මුස්ලිම්වරයෙකුගේ කථා
භාෂාව: සිංහල
පරිවර්තනය: ජාසිම් බි දඉයාන්
විමර්ෂන කිරීම: මුහම්මද් අසාද් බී.ඒ.
කෙටි විස්තර: ස්විට්සර්ලන්තයේ මස්ජිද් ඉදි කිරීම තහනම් කර ලෙස ඝෝෂා කළ දේශපාලක නායකයෙක් ඉස්ලාමයේ සත්යරය අවබෝධ කරගෙන ඉස්ලාමය තුළට පිවිසෙයි.
එකතු කළ දිනය: 2013-12-23
Short Link: http://IslamHouse.com/451476
මෙම ලිපිනය හේතුවක් මත පහත සදහන් ලෙස වර්ගී කර ඇත
පරිවර්තනය කළ මාතෘකාවේ විස්තර: අරාබි
ඇමුණුම ( 2 )
1.
සුවිස් දේශයේ නවක මුස්ලිම්වරයෙකුගේ කථා
375.1 KB
Open: සුවිස් දේශයේ නවක මුස්ලිම්වරයෙකුගේ කථා.pdf
2.
සුවිස් දේශයේ නවක මුස්ලිම්වරයෙකුගේ කථා
2.8 MB
Open: සුවිස් දේශයේ නවක මුස්ලිම්වරයෙකුගේ කථා.doc
Go to the Top