නවක මුස්ලිම්වරුන්ගේ කථා

ලිපි Card Assembly
මාතෘකාව: නවක මුස්ලිම්වරුන්ගේ කථා
භාෂාව: සිංහල
පරිවර්තනය: ජාසිම් බි දඉයාන්
විමර්ෂන කිරීම: මුහම්මද් අසාද් බී.ඒ.
කෙටි විස්තර: නැමදුම, සාමය හා සමාජයේ අවිචාරක හැඟීම් පිළිබඳව මුස්ලිම් බවට පත් වූ බ්රිnතාන්ය කාන්තාවන් අදහස් ප්රුකාශ කරති.
එකතු කළ දිනය: 2013-12-03
Short Link: http://IslamHouse.com/450316
මෙම ලිපිනය හේතුවක් මත පහත සදහන් ලෙස වර්ගී කර ඇත
පරිවර්තනය කළ මාතෘකාවේ විස්තර: අරාබි - ඉංග්‍රීසි - පෘතුගීසි
ඇමුණුම ( 2 )
1.
නවක මුස්ලිම්වරුන්ගේ කථා
490.4 KB
Open: නවක මුස්ලිම්වරුන්ගේ කථා.pdf
2.
නවක මුස්ලිම්වරුන්ගේ කථා
2.8 MB
Open: නවක මුස්ලිම්වරුන්ගේ කථා.doc
Go to the Top