හදීස් වදන් 76ක් ක්ලික් කිරීමෙන් දකින්න

පවර් පොයින්ට් Card Assembly
මාතෘකාව: හදීස් වදන් 76ක් ක්ලික් කිරීමෙන් දකින්න
භාෂාව: සිංහල
කර්තෘත්වය: ජාසිම් බි දඉයාන්
විමර්ෂන කිරීම: මුහම්මද් අසාද් බී.ඒ.
ප්‍රකාශකයා: ඉස්ලාමීය මධ්යකස්ථානය රබ්වා
කෙටි විස්තර: විවිධ මාතෘකා 74ක් සම්බන්ධ හදීස් වදන් මෙහි ඉදිරිපත් කර ඇත.
එකතු කළ දිනය: 2013-11-06
Short Link: http://IslamHouse.com/448227
මෙම ලිපිනය හේතුවක් මත පහත සදහන් ලෙස වර්ගී කර ඇත
පරිවර්තනය කළ මාතෘකාවේ විස්තර: අරාබි
ඇමුණුම ( 1 )
1.
හදීස් වදන් 76ක් ක්ලික් කිරීමෙන් දකින්න
2.3 MB
Open: හදීස් වදන් 76ක්  ක්ලික් කිරීමෙන් දකින්න.ppt
Go to the Top