ඉස්ලාමයේ දේව සංකල්පය

වීඩියෝ Card Assembly
මාතෘකාව: ඉස්ලාමයේ දේව සංකල්පය
භාෂාව: සිංහල
කථිකයා: මුහම්මද් මන්සූර් දහ්ලාන්
විමර්ෂන කිරීම: සෆර් සාලිහ්
කෙටි විස්තර: ඉස්ලාම් දහමේ දේව සංකල්පය කුමක්ද? දෙවියන් වහන්සේට නොගැලපෙන ගුණාංගයන් කුමක්ද? එහු පිළිබඳ ඉස්ලාම් දක්වන සත්‍ය කුමක්ද? ඔහුගේ බලපරාක්‍රම කුමක්ද යන කරුණු පහදා දීමක්.
එකතු කළ දිනය: 2013-10-28
Short Link: http://IslamHouse.com/445985
පරිවර්තනය කළ මාතෘකාවේ විස්තර: අරාබි
ඇමුණුම ( 2 )
1.
ඉස්ලාමයේ දේව සංකල්පය
28.7 MB
2.
ඉස්ලාමයේ දේව සංකල්පය
Go to the Top