ශේ‍ෂ්ඨතම පරමාදර්ශියා

වීඩියෝ Card Assembly
මාතෘකාව: ශේ‍ෂ්ඨතම පරමාදර්ශියා
භාෂාව: සිංහල
කථිකයා: මුහම්මද් මන්සූර් දහ්ලාන්
විමර්ෂන කිරීම: සෆර් සාලිහ්
කෙටි විස්තර: මුහම්මද් සල් තුමාණන්ට එරෙහිව නගන අභූත චෝදනාවලට පිළිතුරු
එකතු කළ දිනය: 2013-09-23
Short Link: http://IslamHouse.com/440648
පරිවර්තනය කළ මාතෘකාවේ විස්තර: අරාබි
ඇමුණුම ( 2 )
1.
ශේ‍ෂ්ඨතම පරමාදර්ශියා
222.8 MB
2.
ශේ‍ෂ්ඨතම පරමාදර්ශියා
Go to the Top