අල් කුර්ආනයේ කර්තෘ කවුද?

පොත Card Assembly
මාතෘකාව: අල් කුර්ආනයේ කර්තෘ කවුද?
භාෂාව: සිංහල
කර්තෘත්වය: ජාසිම් බි දඉයාන්
විමර්ෂන කිරීම: මුහම්මද් අසාද් බී.ඒ.
කෙටි විස්තර: අල් කුර්ආනයට සහ මුහම්මද් (සල්) කුමාට එරෙහිය බටහිර වද්වතුන් නගන බොරු චෝදනවලට නිසි පිළිතුරු
එකතු කළ දිනය: 2013-09-19
Short Link: http://IslamHouse.com/440511
මෙම ලිපිනය හේතුවක් මත පහත සදහන් ලෙස වර්ගී කර ඇත
ඇමුණුම ( 2 )
1.
අල් කුර්ආනයේ කර්තෘ කවුද?
848.9 KB
Open: අල් කුර්ආනයේ  කර්තෘ කවුද?.pdf
2.
අල් කුර්ආනයේ කර්තෘ කවුද?
2.8 MB
Open: අල් කුර්ආනයේ  කර්තෘ කවුද?.doc
Go to the Top