බහු ස්ත්‍රී විවාහය පිළබඳ විග්‍රහයක්.

ලිපි Card Assembly
මාතෘකාව: බහු ස්ත්‍රී විවාහය පිළබඳ විග්‍රහයක්.
භාෂාව: සිංහල
ලේඛකයා: මුහම්මද් මන්සූර් දහ්ලාන්
විමර්ෂන කිරීම: ජාසිම් බි දඉයාන්
කෙටි විස්තර: ඉස්ලාමය පිළිබඳව වැරදි මතවාදයන් රාශියක් ඇති අතර බහු ස්ත්රීك විවාහය පිළිබඳව ඇති කරුණු ආගමික හා සමාජයීය කෝණයෙන් හා සමයාන්තර අදහස් ඉදිරිපත් කරමින් මෙම ලිපියේ සාකච්චා කොට ඇත.
එකතු කළ දිනය: 2013-09-15
Short Link: http://IslamHouse.com/440296
මෙම ලිපිනය හේතුවක් මත පහත සදහන් ලෙස වර්ගී කර ඇත
පරිවර්තනය කළ මාතෘකාවේ විස්තර: අරාබි
ඇමුණුම ( 2 )
1.
බහු ස්ත්‍රී විවාහය පිළබඳ විග්‍රහයක්.
869.3 KB
Open: බහු ස්ත්‍රී විවාහය පිළබඳ විග්‍රහයක්..pdf
2.
බහු ස්ත්‍රී විවාහය පිළබඳ විග්‍රහයක්.
5.8 MB
Open: බහු ස්ත්‍රී විවාහය පිළබඳ විග්‍රහයක්..doc
Go to the Top