Sơ Lược Về Tiểu Sử Bà Fatimah Al-Zahra

Audio Giới thiệu chung
Chủ đề: Sơ Lược Về Tiểu Sử Bà Fatimah Al-Zahra
Ngôn ngữ: Việt Nam
Người thuyết trình: Abu Hisaan Ibnu Ysa
Nhà xuất bản: Văn phòng Al-Rabwah
Giới thiệu sơ lược: Sơ Lược Về Tiểu Sử Bà Fatimah Al-Zahra: Đây là bài thuyết giảng sơ lược về tiểu sử bà Fatimah con gái của người đàn ông tốt nhất trong thế giới loài người, bà một phụ nữ cao quí được cha rất mực thương yêu, bà là vợ của một lãnh đạo thứ tư của Islam ông Aly, bà là mẹ của hai đức con mà Nabi – cầu xin Allah ban bình an và phúc lành cho Người – nói với ý nghĩa rồi hai đức trẻ này sẽ là lãnh đạo của giới thanh niên trong thiên đàng và bà lại là một trong bốn phụ nữ tốt nhất trong thế giới phụ nữ nói chung.
Thêm vào ngày: 2013-09-01
Đường dẫn: http://IslamHouse.com/439605
Các chủ đề được phân loại theo thể loại:
Phụ lục trang ( 1 )
1.
Sơ Lược Về Tiểu Sử Bà Fatimah Al-Zahra
10.4 MB
: Sơ Lược Về Tiểu Sử Bà Fatimah Al-Zahra.mp3
Xem thêm ( 4 )
Go to the Top