රමදාන් මාසයේ උපවාසය

වීඩියෝ Card Assembly
මාතෘකාව: රමදාන් මාසයේ උපවාසය
භාෂාව: සිංහල
කථිකයා: මුහම්මද් නව්ෂාද්
විමර්ෂන කිරීම: ජාසිම් බි දඉයාන්
කෙටි විස්තර: ඉස්ලාමයේ රමදාන් උපවාසයේ වැදගත්කම සහ, එ මගින් මිනිස් ජීවිතයේ සිදු කළ වෙනස්කම පිළබඳව මුස්ලිම් නොවන ජනතාවට පැහැදිලි කිරීම සිදුවේ
එකතු කළ දිනය: 2013-07-25
Short Link: http://IslamHouse.com/435731
පරිවර්තනය කළ මාතෘකාවේ විස්තර: අරාබි
ඇමුණුම ( 2 )
1.
රමදාන් මාසයේ උපවාසය
95.3 MB
2.
රමදාන් මාසයේ උපවාසය
Go to the Top