ඉස්ලාම් පිළිබඳ මූලික දැනුම

වීඩියෝ Card Assembly
මාතෘකාව: ඉස්ලාම් පිළිබඳ මූලික දැනුම
භාෂාව: සිංහල
කථිකයා: මුහම්මද් මන්සූර් දහ්ලාන්
විමර්ෂන කිරීම: ජාසිම් බි දඉයාන්
කෙටි විස්තර: බෞද්ධ වියතුන් සිටින පුහුණු පංතියක ඉස්ලාම් පිළිබඳ මුලික දැනුම ගැන පැවැත්වු කථාව. සූදානම් කළේ ශ්‍රී ලංකා නද්වා ආලමියියා. ආගමක් මිනිසාට අවශ්‍යවන්නේ කෙසේද? ඉස්ලාම් එම ප්‍රශ්නයට පිළිතුරු දෙන්නේ කෙසේද යනු පහදා දීමක්
එකතු කළ දිනය: 2013-07-22
Short Link: http://IslamHouse.com/435303
පරිවර්තනය කළ මාතෘකාවේ විස්තර: අරාබි - ඉංග්‍රීසි - පෘතුගීසි
ඇමුණුම ( 2 )
1.
ඉස්ලාම් පිළිබඳ මූලික දැනුම
302.2 MB
2.
ඉස්ලාම් පිළිබඳ මූලික දැනුම
Go to the Top