Sơ Lược Tiểu Sử Salmaan Al-Faarisy – cầu xin Allah hài lòng về ông -

Audio Giới thiệu chung
Chủ đề: Sơ Lược Tiểu Sử Salmaan Al-Faarisy – cầu xin Allah hài lòng về ông -
Ngôn ngữ: Việt Nam
Người thuyết trình: Abu Hisaan Ibnu Ysa
Nhà xuất bản: Văn phòng Al-Rabwah
Giới thiệu sơ lược: Sơ Lược Tiểu Sử Abu Bakr Al-Siddeeq – cầu xin Allah hài lòng về ông -: Đây là bài viết sơ lược về tiểu sử của vị Sahabah cao quí về quá trình đi tìm hào quang Islam, ông đã từ bỏ địa vị hoàng gia, gặp phải bao gian truân khổ ải từ kiếp thầy tu rồi kiếp nô lệ rồi mới gặp được ánh sáng Islam.
Thêm vào ngày: 2013-07-20
Đường dẫn: http://IslamHouse.com/434226
Các chủ đề được phân loại theo thể loại:
Phụ lục trang ( 1 )
1.
Sơ Lược Tiểu Sử Salmaan Al-Faarisy – cầu xin Allah hài lòng về ông -
9.9 MB
: Sơ Lược Tiểu Sử Salmaan Al-Faarisy – cầu xin Allah hài lòng về ông -.mp3
Xem thêm ( 4 )
Go to the Top