Đồng hành cùng chị em nhịn chay

Bài viết Giới thiệu chung
Chủ đề: Đồng hành cùng chị em nhịn chay
Ngôn ngữ: Việt Nam
Người viết: Su-a’d Al-Ghomidy
Dịch thuật: Abu Zaytune Usman bin Ibrahim
Hiệu đính: Abu Hisaan Ibnu Ysa
Nhà xuất bản: Văn phòng Al-Rabwah
Giới thiệu sơ lược: Đồng hành cùng chị em nhịn chay: Đây là bài viết hàm chứa một vài nhận định về những người phụ nữ nhịn chay cũng như đưa ra những lời khuyên dành cho họ trong tháng Ramadan.
Thêm vào ngày: 2013-07-10
Đường dẫn: http://IslamHouse.com/433648
Các chủ đề được phân loại theo thể loại:
Bảng liệt kê các ngôn ngữ khác: Arab (Ả-rập)
Phụ lục trang ( 2 )
1.
Đồng hành cùng chị em nhịn chay
486.2 KB
: Đồng hành cùng chị em nhịn chay.pdf
2.
Đồng hành cùng chị em nhịn chay
3.7 MB
: Đồng hành cùng chị em nhịn chay.doc
Go to the Top