Mushaf murettel - Ali b. Abdurrahman El-Huzejfi uz prijevod značenja ajeta na oromo jezik

KUR'AN ID kartica
Naslov: Mushaf murettel - Ali b. Abdurrahman El-Huzejfi uz prijevod značenja ajeta na oromo jezik
Karija: Ali b. Abdurrahman El-Huzejfi
Kratki opis: Mushaf murettel od učača Ali b. Abdurrahman El-Huzejfija uz prijevod značenja ajeta na oromo jezik.
Odličan kvalitet zvuka.
Format Mp3.
Objavljeno: 2013-07-02
Kratki link: http://IslamHouse.com/431845
Atačmenti ( 114 )
1.
El Fatiha
3.4 MB
: El Fatiha.mp3
2.
El Bekara
221.7 MB
: El Bekara.mp3
3.
Ali Imran
118.1 MB
: Ali Imran.mp3
4.
En Nisa
101.7 MB
: En Nisa.mp3
5.
El Maida
91.8 MB
: El Maida.mp3
6.
El En’am
88.9 MB
: El En’am.mp3
7.
El A’raf
102.2 MB
: El A’raf.mp3
8.
El Enfal
40.5 MB
: El Enfal.mp3
9.
Et Tewba
67.8 MB
: Et Tewba.mp3
10.
Junus
49.9 MB
: Junus.mp3
11.
Hud
55.1 MB
: Hud.mp3
12.
Jusuf
54 MB
: Jusuf.mp3
13.
Er Ra’d
24.7 MB
: Er Ra’d.mp3
14.
Ibrahim
23 MB
: Ibrahim.mp3
15.
El Hidžr
21.2 MB
: El Hidžr.mp3
16.
En Nahl
51.6 MB
: En Nahl.mp3
17.
El Isra
53.4 MB
: El Isra.mp3
18.
El Kehf
46.2 MB
: El Kehf.mp3
19.
Merjem
12.6 MB
: Merjem.mp3
20.
Ta Ha
29.9 MB
: Ta Ha.mp3
21.
El Enbija
44.5 MB
: El Enbija.mp3
22.
El Hadždž
53.3 MB
: El Hadždž.mp3
23.
El Mu’minun
15.3 MB
: El Mu’minun.mp3
24.
En Nur
44 MB
: En Nur.mp3
25.
El Furkan
32.4 MB
: El Furkan.mp3
26.
Eš Šu’ara
42.3 MB
: Eš Šu’ara.mp3
27.
En Neml
36.1 MB
: En Neml.mp3
28.
El Kasas
41 MB
: El Kasas.mp3
29.
El ’Ankebut
28.8 MB
: El ’Ankebut.mp3
30.
Er Rum
25.8 MB
: Er Rum.mp3
31.
Lukman
15 MB
: Lukman.mp3
32.
Es Sedžde
12.1 MB
: Es Sedžde.mp3
33.
El Ahzab
44.9 MB
: El Ahzab.mp3
34.
Sebe’
26.7 MB
: Sebe’.mp3
35.
Fatir
24.1 MB
: Fatir.mp3
36.
Ja Sin
27.6 MB
: Ja Sin.mp3
37.
Es Saffat
32.7 MB
: Es Saffat.mp3
38.
Sad
26.5 MB
: Sad.mp3
39.
Ez Zumer
38.5 MB
: Ez Zumer.mp3
40.
Gafir
34.5 MB
: Gafir.mp3
41.
Fussilet
25.4 MB
: Fussilet.mp3
42.
Eš Šura
27.5 MB
: Eš Šura.mp3
43.
Ez Zuhruf
30.9 MB
: Ez Zuhruf.mp3
44.
Ed Duhan
13.6 MB
: Ed Duhan.mp3
45.
El Džasije
12.7 MB
: El Džasije.mp3
46.
El Ahkaf
19.5 MB
: El Ahkaf.mp3
47.
Muhammed
18.3 MB
: Muhammed.mp3
48.
El Feth
25 MB
: El Feth.mp3
49.
El Hudžurat
13.9 MB
: El Hudžurat.mp3
50.
Kaf
13.9 MB
: Kaf.mp3
51.
Ez Zarijat
16.8 MB
: Ez Zarijat.mp3
52.
Et Tur
12.9 MB
: Et Tur.mp3
53.
En Nedžm
16 MB
: En Nedžm.mp3
54.
El Kamer
14.6 MB
: El Kamer.mp3
55.
Er Rahman
14.8 MB
: Er Rahman.mp3
56.
El Vakia
16 MB
: El Vakia.mp3
57.
El Hadid
20.9 MB
: El Hadid.mp3
58.
El Mudžadela
15.8 MB
: El Mudžadela.mp3
59.
El Hašr
14.8 MB
: El Hašr.mp3
60.
El Mumtehina
12.6 MB
: El Mumtehina.mp3
61.
Es Saff
7.1 MB
: Es Saff.mp3
62.
El Džumu’a
7 MB
: El Džumu’a.mp3
63.
El Munafikun
7.2 MB
: El Munafikun.mp3
64.
Et Tegabun
8.7 MB
: Et Tegabun.mp3
65.
Et Talak
8.4 MB
: Et Talak.mp3
66.
Et Tahrim
9.9 MB
: Et Tahrim.mp3
67.
Mulk
11.1 MB
: Mulk.mp3
68.
El Kalem
13.1 MB
: El Kalem.mp3
69.
El Hakka
10.3 MB
: El Hakka.mp3
70.
El Mea’ridž
8.1 MB
: El Mea’ridž.mp3
71.
Nuh
7.3 MB
: Nuh.mp3
72.
El Džin
9.4 MB
: El Džin.mp3
73.
El Muzemmil
7.1 MB
: El Muzemmil.mp3
74.
El Muddesir
10.1 MB
: El Muddesir.mp3
75.
El Kijama
6.4 MB
: El Kijama.mp3
76.
El Insan
11.4 MB
: El Insan.mp3
77.
El Murselat
7.5 MB
: El Murselat.mp3
78.
En Nebe’
8.1 MB
: En Nebe’.mp3
79.
En Nazi’at
8 MB
: En Nazi’at.mp3
80.
’Abese
5.5 MB
: ’Abese.mp3
81.
Et Tekvir
5.5 MB
: Et Tekvir.mp3
82.
El Infitar
4 MB
: El Infitar.mp3
83.
El Mutaffifun
6.6 MB
: El Mutaffifun.mp3
84.
El Inšikak
4.4 MB
: El Inšikak.mp3
85.
El Burudž
4.5 MB
: El Burudž.mp3
86.
Et Tarik
3.8 MB
: Et Tarik.mp3
87.
El ’Ala
5 MB
: El ’Ala.mp3
88.
El Gašija
4.4 MB
: El Gašija.mp3
89.
El Fedžr
6.4 MB
: El Fedžr.mp3
90.
El Beled
4.3 MB
: El Beled.mp3
91.
Eš Šems
3.8 MB
: Eš Šems.mp3
92.
El Lejl
3.6 MB
: El Lejl.mp3
93.
Ed Duha
3.1 MB
: Ed Duha.mp3
94.
Eš Šerh
2.7 MB
: Eš Šerh.mp3
95.
Et Tin
2.6 MB
: Et Tin.mp3
96.
El ’Alek
5.6 MB
: El ’Alek.mp3
97.
El Kadr
2.1 MB
: El Kadr.mp3
98.
El Bejjine
3.6 MB
: El Bejjine.mp3
99.
Ez Zelzele
1.9 MB
: Ez Zelzele.mp3
100.
El ’Adijat
1.7 MB
: El ’Adijat.mp3
101.
El Kari’ah
2.6 MB
: El Kari’ah.mp3
102.
Et Tekasur
2 MB
: Et Tekasur.mp3
103.
El ’Asr
1.4 MB
: El ’Asr.mp3
104.
El Humeze
1.9 MB
: El Humeze.mp3
105.
El Fil
2.3 MB
: El Fil.mp3
106.
Kurejš
1.8 MB
: Kurejš.mp3
107.
El Ma’un
1.1 MB
: El Ma’un.mp3
108.
El Kevser
1.1 MB
: El Kevser.mp3
109.
El Kafirun
1.4 MB
: El Kafirun.mp3
110.
En Nasr
1.1 MB
: En Nasr.mp3
111.
El Mesed
2.4 MB
: El Mesed.mp3
112.
El Ihlas
2.9 MB
: El Ihlas.mp3
113.
El Felek
1.9 MB
: El Felek.mp3
114.
En Nas
2.2 MB
: En Nas.mp3
Više... ( 4 )
Go to the Top