Ramadan: Giáo lý - giá trị - văn hóa

Sách Giới thiệu chung
Chủ đề: Ramadan: Giáo lý - giá trị - văn hóa
Ngôn ngữ: Arab (Ả-rập)
Tác giả: Ahmad bin Uthman Al-Mazeed - A’dil bin Aly Al-Shaddy
Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Al-Waton - Trang web những quyển sách nhỏ Islam www.ktibat.com
Giới thiệu sơ lược: Đây là quyển sách nhỏ gọn viết về các chủ đề liên quan đến nhịn chay như định nghĩa nhịn chay, thể loại nhịn chay, khi nào bắt buộc và thời gian bắt buộc nhịn chay, người nhịn chay nên làm và phải làm, việc hổ trợ người nhịn chay hoàn thành nhiệm vụ, vài giá trị của Ramadan, vài tiêu chuẩn bắt buộc và công nhận sự nhịn chay đúng . v. v. v.
Thêm vào ngày: 2013-06-14
Đường dẫn: http://IslamHouse.com/429722
Các chủ đề được phân loại theo thể loại:
Bảng liệt kê các ngôn ngữ khác: Arab (Ả-rập)
Phụ lục trang ( 2 )
1.
رمضانيات : أحكام . فضائل . آداب
312 KB
: رمضانيات : أحكام . فضائل . آداب  .pdf
2.
رمضانيات : أحكام . فضائل . آداب
3.3 MB
: رمضانيات : أحكام . فضائل . آداب  .doc
Go to the Top