මිනිසාගේ සම්භවය

පොත Card Assembly
මාතෘකාව: මිනිසාගේ සම්භවය
භාෂාව: සිංහල
කර්තෘත්වය: ආඉෂා ලෙමෝ
පරිවර්තනය: මුහම්මද් මන්සූර් දහ්ලාන්
විමර්ෂන කිරීම: ජාසිම් බි දඉයාන්
කෙටි විස්තර: නවීන විද්යා ව උගන්වන මිනිසාගේ සම්භවය සහ අල් කුර්ආනය පවසන සත්ය මෙහි පෙන්වා දෙන ලදී
එකතු කළ දිනය: 2013-06-04
Short Link: http://IslamHouse.com/428023
මෙම ලිපිනය හේතුවක් මත පහත සදහන් ලෙස වර්ගී කර ඇත
ඇමුණුම ( 2 )
1.
මිනිසාගේ සම්භවය
554.4 KB
Open: මිනිසාගේ සම්භවය.pdf
2.
මිනිසාගේ සම්භවය
2.4 MB
Open: මිනිසාගේ සම්භවය.doc
Go to the Top