Khi Người Ngoại Đạo Là Người Nhân Đức, Y Có Được Vào Thiên Đàng Không ?

Fataawa (hỏi & đáp) Giới thiệu chung
Chủ đề: Khi Người Ngoại Đạo Là Người Nhân Đức, Y Có Được Vào Thiên Đàng Không ?
Ngôn ngữ: Việt Nam
Trả lời câu hỏi: Muhammad Saaleh Al-Munjid
Dịch thuật: Abu Hisaan Ibnu Ysa
Nhà xuất bản: Văn phòng Al-Rabwah
Giới thiệu sơ lược: Đây là câu hỏi được Al-Sheikh Muhammad Saaleh Al-Munajjid phúc đáp, nội dung câu hỏi: “Có phải tất cả người Kafir tức người ngoại đạo kể cả người nhân đức ngoan hiền suốt đời chưa từng làm hại ai, họ đều phải vào hỏa ngục phải không? Nếu đúng vậy thì trả lời làm sao đối với những đứa trẻ là con cháu họ chúng không có lựa chọn bởi được sinh ra trong gia đình là Kafir (phủ nhận niềm tin vào Allah) ?”
Thêm vào ngày: 2013-05-30
Đường dẫn: http://IslamHouse.com/427613
Các chủ đề được phân loại theo thể loại:
Bảng liệt kê các ngôn ngữ khác: Arab (Ả-rập)
Phụ lục trang ( 2 )
1.
Khi Người Ngoại Đạo Là Người Nhân Đức, Y Có Được Vào Thiên Đàng Không ?
342.5 KB
: Khi Người Ngoại Đạo Là Người Nhân Đức, Y Có Được Vào Thiên Đàng Không ?.pdf
2.
Khi Người Ngoại Đạo Là Người Nhân Đức, Y Có Được Vào Thiên Đàng Không ?
3.4 MB
: Khi Người Ngoại Đạo Là Người Nhân Đức, Y Có Được Vào Thiên Đàng Không ?.doc
Go to the Top