Ang pagpapaliwanag sa kahulugan ng Banal na Qur’an [Abdolbaset Abdossamad]

Mga Audio Ang Pang-kalahatang kard
Pamagat : Ang pagpapaliwanag sa kahulugan ng Banal na Qur’an [Abdolbaset Abdossamad]
Wika: Tagalog
Nagrepasu: Muhammad Taha Ali
Maikling Paglalarawan: Ang pagpapaliwanag sa Banal na Qur’an sa wikang Tagalog.
Petsa ng Pagdagdag: 2013-04-25
Maiksing kawing: http://IslamHouse.com/422344
Ang kard na ito ay isinalin sa mga sumusunod na wika: Arabic
Mga Nakakabit sa Pahina ( 58 )
1.
(001) Kabanata ng Al-Fateha
24 MB
: (001) Kabanata ng Al-Fateha.mp3
2.
(058) Kabanata ng Al-Mujadalah
36.5 MB
: (058) Kabanata ng Al-Mujadalah .mp3
3.
(059) Kabanata ng Al-Hash’r
34.1 MB
: (059) Kabanata ng Al-Hash’r .mp3
4.
(060) Kabanata ng Al-Mumtahanah
27.2 MB
: (060) Kabanata ng Al-Mumtahanah .mp3
5.
(061) Kabanata ng As-Saff
17.3 MB
: (061) Kabanata ng As-Saff .mp3
6.
(062) Kabanata ng Al-Jumu’ah
13.7 MB
: (062) Kabanata ng Al-Jumu’ah .mp3
7.
(063) Kabanata ng Al-Munafiqun
13.6 MB
: (063) Kabanata ng Al-Munafiqun .mp3
8.
(064) Kabanata ng At-Tagabun
20.2 MB
: (064) Kabanata ng At-Tagabun .mp3
9.
(065) Kabanata ng At-Talaq
22.2 MB
: (065) Kabanata ng At-Talaq .mp3
10.
(066) Kabanata ng At-Tahreem
20.4 MB
: (066) Kabanata ng At-Tahreem .mp3
11.
(067) Kabanata ng Al-Mulk
27.1 MB
: (067) Kabanata ng Al-Mulk .mp3
12.
(068) Kabanata ng Al-Qalam
30.2 MB
: (068) Kabanata ng Al-Qalam .mp3
13.
(069) Kabanata ng Al-Haqqah
24.1 MB
: (069) Kabanata ng Al-Haqqah .mp3
14.
(070) Kabanata ng Al-Ma’arij
23.7 MB
: (070) Kabanata ng Al-Ma’arij .mp3
15.
(071) Kabanata ng Nuh
19.4 MB
: (071) Kabanata ng Nuh .mp3
16.
(072) Kabanata ng Al-Jinn
20.6 MB
: (072) Kabanata ng Al-Jinn .mp3
17.
(073) Kabanata ng Al-Mujammil
16.2 MB
: (073) Kabanata ng Al-Mujammil .mp3
18.
(074) Kabanata ng Al-Muddath-thir
19.9 MB
: (074) Kabanata ng Al-Muddath-thir .mp3
19.
(075) Kabanata ng Al-Qiyamah
13 MB
: (075) Kabanata ng Al-Qiyamah .mp3
20.
(076) Kabanata ng Al-Insan
21 MB
: (076) Kabanata ng Al-Insan .mp3
21.
(077) Kabanata ng Al-Mursalat
19.4 MB
: (077) Kabanata ng Al-Mursalat .mp3
22.
(078) Kabanata ng An-Naba
17.7 MB
: (078) Kabanata ng An-Naba .mp3
23.
(079) Kabanata ng An-Naji’at
13.9 MB
: (079) Kabanata ng An-Naji’at .mp3
24.
(080) Kabanata ng Abasa
12.4 MB
: (080) Kabanata ng Abasa .mp3
25.
(081) Kabanata ng At-Takweer
8.5 MB
: (081) Kabanata ng At-Takweer .mp3
26.
(082) Kabanata ng Al-Infitar
7.3 MB
: (082) Kabanata ng Al-Infitar .mp3
27.
(083) Kabanata ng Al-Mutaffifeen
16.9 MB
: (083) Kabanata ng Al-Mutaffifeen .mp3
28.
(084) Kabanata ng Al-Inshiqaq
8.8 MB
: (084) Kabanata ng Al-Inshiqaq .mp3
29.
(085) Kabanata ng Al-Buruj
9.6 MB
: (085) Kabanata ng Al-Buruj .mp3
30.
(086) Kabanata ng At-Tariq
5.3 MB
: (086) Kabanata ng At-Tariq .mp3
31.
(087) Kabanata ng Al-A’ala
5.8 MB
: (087) Kabanata ng Al-A’ala .mp3
32.
(088) Kabanata ng Al-Gashiyah
9.6 MB
: (088) Kabanata ng Al-Gashiyah .mp3
33.
(089) Kabanata ng Al-Faj’r
11.6 MB
: (089) Kabanata ng Al-Faj’r .mp3
34.
(090) Kabanata ng Al-Balad
7.7 MB
: (090) Kabanata ng Al-Balad .mp3
35.
(091) Kabanata ng As-Sham’sh
6.3 MB
: (091) Kabanata ng As-Sham’sh .mp3
36.
(092) Kabanata ng Al-Layl
7 MB
: (092) Kabanata ng Al-Layl .mp3
37.
(093) Kabanata ng Ad-Duha
4.1 MB
: (093) Kabanata ng Ad-Duha .mp3
38.
(094) Kabanata ng Ash-Shar’h
2.2 MB
: (094) Kabanata ng Ash-Shar’h .mp3
39.
(095) Kabanata ng At-Teen
2.4 MB
: (095) Kabanata ng At-Teen .mp3
40.
(096) Kabanata ng Al-’Alaq
10.8 MB
: (096) Kabanata ng Al-’Alaq .mp3
41.
(097) Kabanata ng Al-Qad’r
4.5 MB
: (097) Kabanata ng Al-Qad’r .mp3
42.
(098) Kabanata ng Al-Bayyinah
6.6 MB
: (098) Kabanata ng Al-Bayyinah .mp3
43.
(099) Kabanata ng Az-Zalzalah
5.1 MB
: (099) Kabanata ng Az-Zalzalah .mp3
44.
(100) Kabanata ng Al-’Adiyat
3.7 MB
: (100) Kabanata ng Al-’Adiyat .mp3
45.
(101) Kabanata ng Al-Qari’ah
4 MB
: (101) Kabanata ng Al-Qari’ah .mp3
46.
(102) Kabanata ng Al-Kawthar
4.4 MB
: (102) Kabanata ng Al-Kawthar .mp3
47.
(103) Kabanata ng Al-’As’r
2.8 MB
: (103) Kabanata ng Al-’As’r .mp3
48.
(104) Kabanata ng Al-Humazah
3.6 MB
: (104) Kabanata ng Al-Humazah .mp3
49.
(105) Kabanata ng Al-Feel
5.2 MB
: (105) Kabanata ng Al-Feel .mp3
50.
(106) Kabanata ng Quraish
1.5 MB
: (106) Kabanata ng Quraish .mp3
51.
(107) Kabanata ng Al-Ma’un
3 MB
: (107) Kabanata ng Al-Ma’un .mp3
52.
(108) Kabanata ng Al-kawthar
2.9 MB
: (108) Kabanata ng Al-kawthar  .mp3
53.
(109) Kabanata ng Al-kafirun
2.5 MB
: (109) Kabanata ng Al-kafirun .mp3
54.
(110) Kabanata ng An-Nas’r
1.3 MB
: (110) Kabanata ng An-Nas’r .mp3
55.
(111) Kabanata ng Al-Masad
4.3 MB
: (111) Kabanata ng Al-Masad .mp3
56.
(112) Kabanata ng Al-Ikhlas
4.3 MB
: (112) Kabanata ng Al-Ikhlas .mp3
57.
(113) Kabanata ng Al-Falaq
3 MB
: (113) Kabanata ng Al-Falaq .mp3
58.
(114) Kabanata ng An-Nas
3.5 MB
: (114) Kabanata ng An-Nas.mp3
tingnan din... ( 3 )
Mga paksang may kaugnayan ( 1 )
Go to the Top