Cột Mốc Tôn Giáo (Những bài học đơn giản về các giáo lý nền tảng)

Sách Giới thiệu chung
Chủ đề: Cột Mốc Tôn Giáo (Những bài học đơn giản về các giáo lý nền tảng)
Ngôn ngữ: Việt Nam
Tác giả: Abdul Azeez Al-Dakhil
Dịch thuật: Abu Zaytune Usman bin Ibrahim
Hiệu đính: Abu Hisaan Ibnu Ysa
Nhà xuất bản: Văn phòng Al-Rabwah
Giới thiệu sơ lược: Tác giả nói: “Quả thật, điều đầu tiên mà người bề tôi phải học tập là điều làm nên giá trị cho tôn giáo của y, điều mà với nó người bề tôi sẽ được an toàn khỏi sự giận dữ của Allah và sự trừng phạt đau đớn của Ngài, và với nó người bề tôi sẽ tìm được lòng thương xót và ân phúc vĩ đại ở nơi Ngài.
Cuốn sách này chứa đựng những bài học đơn giản về các giáo lý nền tảng cũng như các giáo điều căn bản, mục đích để người học hỏi và tìm tòi kiến thức đạo nhận thức được các nền tảng cơ bản của tôn giáo Islam, hiểu biết được những gì để người bề tôi trở thành một người Muslim thực thụ, nhận thức được giá trị của Islam và hồng phúc của nó, ý thức được sự nguy hiểm của sự vô đức tin và sự tồi tệ của nó, và để người bề tôi hiểu biết được những gì làm giảm mất Islam của một người giúp y lưu ý và né tránh.
Quả thật, tôi đã tóm gọn các bài học này và tập trung chủ yếu về các vấn đề quan trọng nhất.
Và quả thật, điều mà người bề tôi cần phải hiểu biết và nắm rõ trước tiên là các vấn đề trong giáo lý nền tảng, bởi đó là cơ sở dành cho những người mới bắt đầu, là một lời nhắc nhở cho những người đang thực hành và là một công cụ giảng dạy dành cho những vị truyền đạt lại kiến thức cho người”.
Thêm vào ngày: 2013-04-21
Đường dẫn: http://IslamHouse.com/420889
Các chủ đề được phân loại theo thể loại:
Bảng liệt kê các ngôn ngữ khác: Arab (Ả-rập)
Phụ lục trang ( 2 )
1.
Cột Mốc Tôn Giáo (Những bài học đơn giản về các giáo lý nền tảng)
1.5 MB
: Cột Mốc Tôn Giáo (Những bài học đơn giản về các giáo lý nền tảng).pdf
2.
Cột Mốc Tôn Giáo (Những bài học đơn giản về các giáo lý nền tảng)
5 MB
: Cột Mốc Tôn Giáo (Những bài học đơn giản về các giáo lý nền tảng).doc
Go to the Top