Bài Thuyết Giảng Tết E’id Al-Adh-ha Năm 1433 H - 2012

Bài viết Giới thiệu chung
Chủ đề: Bài Thuyết Giảng Tết E’id Al-Adh-ha Năm 1433 H - 2012
Ngôn ngữ: Việt Nam
Người viết: Abu Zaytune Usman bin Ibrahim
Hiệu đính: Abu Hisaan Ibnu Ysa
Nhà xuất bản: Văn phòng Al-Rabwah
Giới thiệu sơ lược: Bài Thuyết Giảng Tết E’id Al-Adh-ha Năm 1433 H - 2012: Đây là bài thuyết giảng vào ngày tết E’id Al-Adh-ha thứ sáu ngày 10/Zul Hijjah/1433 H nhằm ngày 26/10/2012 do Abu Zaytune Usman Ibrahim soạn thảo và thuyết trình, trong bài thuyết giảng nhắc nhở về câu chuyện giết tế Qurbaan mà Nabi Ibrahim đã mang con trai Isra-e’l - cầu xin bình an & phúc lành cho hai Người họ - và khuyên bảo mọi người hết lòng kính sợ Allah và nhắc về con đường mà bất cứ ai cũng phải đi qua đó là cái chết.
Thêm vào ngày: 2012-10-29
Đường dẫn: http://IslamHouse.com/406097
Các chủ đề được phân loại theo thể loại:
Bảng liệt kê các ngôn ngữ khác: Arab (Ả-rập)
Phụ lục trang ( 2 )
1.
Bài Thuyết Giảng Tết E’id Al-Adh-ha Năm 1433 H - 2012
502.9 KB
: Bài Thuyết Giảng Tết E’id Al-Adh-ha Năm 1433 H - 2012.pdf
2.
Bài Thuyết Giảng Tết E’id Al-Adh-ha Năm 1433 H - 2012
4.5 MB
: Bài Thuyết Giảng Tết E’id Al-Adh-ha Năm 1433 H - 2012.doc
Xem thêm ( 1 )
Các chủ đề liên quan ( 2 )
Go to the Top