Bài Thuyết Giảng Thứ Sáu Trong Ngày Tết E’id Al-Adh-ha Năm 1433 H

Bài viết Giới thiệu chung
Chủ đề: Bài Thuyết Giảng Thứ Sáu Trong Ngày Tết E’id Al-Adh-ha Năm 1433 H
Ngôn ngữ: Việt Nam
Người viết: Abu Hisaan Ibnu Ysa
Nhà xuất bản: Văn phòng Al-Rabwah
Giới thiệu sơ lược: Bài Thuyết Giảng Thứ Sáu Trong Ngày Tết E’id Al-Adh-ha Năm 1433 H - 2012: Đây là bài thuyết giảng vào thứ sáu ngày 10/Zul Hijjah/1433 H nhằm ngày 26/10/2012 do Abu Hisaan Ibnu Ysa soạn thảo, trong bài thuyết giảng nhắc nhở tín hữu Muslim thật thành tâm trong việc hành đạo và bám lấy Sunnah. Đây là hai cơ sở chính để được Allah chấp nhận sự hành đạo. Đồng thời nói về hồng phúc của cộng đồng Muslim là trong một ngày mà họ hưởng được đến hai lần tết, đồng thời liệt kê những việc nên làm trong những ngày Tashareeq.
Thêm vào ngày: 2012-10-29
Đường dẫn: http://IslamHouse.com/406095
Các chủ đề được phân loại theo thể loại:
Bảng liệt kê các ngôn ngữ khác: Arab (Ả-rập)
Phụ lục trang ( 2 )
1.
Bài Thuyết Giảng Thứ Sáu Trong Ngày Tết E’id Al-Adh-ha Năm 1433 H
530.6 KB
: Bài Thuyết Giảng Thứ Sáu Trong Ngày Tết E’id Al-Adh-ha Năm 1433 H.pdf
2.
Bài Thuyết Giảng Thứ Sáu Trong Ngày Tết E’id Al-Adh-ha Năm 1433 H
4.5 MB
: Bài Thuyết Giảng Thứ Sáu Trong Ngày Tết E’id Al-Adh-ha Năm 1433 H.doc
Xem thêm ( 1 )
Các chủ đề liên quan ( 1 )
Go to the Top