Sunan (các điều khuyến khích) trong nghi thức Hajj

Sách Giới thiệu chung
Chủ đề: Sunan (các điều khuyến khích) trong nghi thức Hajj
Ngôn ngữ: Việt Nam
Tác giả: Sa-id bin Aly bin Wahf Al-Qotony
Dịch thuật: Abu Zaytune Usman bin Ibrahim
Hiệu đính: Abu Hisaan Ibnu Ysa
Nhà xuất bản: Văn phòng Al-Rabwah
Giới thiệu sơ lược: Quả thật, một cuộc hành hương Hajj được chấp nhận nơi Allah là một điều mong ước to lớn đối với tín đồ có đức tin, bởi phần thưởng xứng đáng dành cho nó là Thiên Đàng hạnh phúc. Và cuộc hành hương Hajj đó là cuộc hành hương không có Riya (sự phô trương để lấy tiếng tâm, để thể hiện một mục đích nào đó, tâm không thực sự hướng về Allah một cách trọn vẹn), không phạm vào điều tội lỗi trong suốt thời gian thực hiện nó cũng như không làm điều tội lỗi sau khi đã hoàn thành nó, và cuộc hành hương đó đã được thực hiện đúng theo các nguyên tắc, các giáo điều được qui định một cách trọn vẹn từ các điều kiện cần thiết, các Rukun (nghi thức nền tảng bắt buộc), các Wajib (cũng là nghi thức bắt buộc nhưng không phải là nền tảng), các nguyên tắc lễ nghĩa cùng với những nghi thức khuyến khích được gọi là Sunan.
Thêm vào ngày: 2012-10-01
Đường dẫn: http://IslamHouse.com/402216
Các chủ đề được phân loại theo thể loại:
Bảng liệt kê các ngôn ngữ khác: Arab (Ả-rập)
Phụ lục trang ( 2 )
1.
Sunan (các điều khuyến khích) trong nghi thức Hajj
456.6 KB
: Sunan (các điều khuyến khích) trong nghi thức Hajj.pdf
2.
Sunan (các điều khuyến khích) trong nghi thức Hajj
3.6 MB
: Sunan (các điều khuyến khích) trong nghi thức Hajj.doc
Các chủ đề liên quan ( 6 )
Go to the Top