อิทธิพลของจารีตประเพณีที่มีต่อกฎหมายอิสลาม

บทความ การ์ดของข้อมูล
หัวข้อ: อิทธิพลของจารีตประเพณีที่มีต่อกฎหมายอิสลาม
ภาษา: ไทย
ผู้เขียน: ดานียา เจ๊ะสนิ
ผู้ตรวจทาน: ซุฟอัม อุษมาน
เผยแพร่โดย: มหาวิทยาลัยอิสลามยะลา
คำอธิบายโดยย่อ: บทความนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับความสำคัญของจารีตประเพณีและอิทธิพลของจารีตประเพณีที่มีต่อกฎหมายอิสลาม โดยมุ่งเน้นนำเสนอถึงอิทธิพลของจารีตประเพณีมีต่อมนุษย์และกฎหมายทั่วไป โดยเฉพาะกฎหมายอิสลาม ซึ่งถือว่ามีอิทธิพลมาก ทั้งนี้อาจเป็นในฐานะแหล่งที่มาหรือเป็นหลักการหนึ่งของการวินิจฉัยที่จำเป็นต้องพิจารณาในการใช้กฎหมาย
ผลการศึกษาพบว่า จำเป็นอย่างยิ่งที่นักกฎหมายอิสลามจะต้องมีความรู้เกี่ยวกับจารีตประเพณี ทั้งนี้เพื่อใช้ในการตีความ เพื่อเข้าใจในตัวบทกฎหมาย เพื่อใช้เป็นพื้นฐานในการค้นคว้าตำรากฎหมายเพื่อใช้เป็นข้อพิจารณาในการเข้าใจสถานการณ์ และสุดท้ายเพื่อใช้เป็นแนวในการเข้าใจมนุษย์ นอกจากนี้การวิเคราะห์เอกสาร พบว่าจารีตที่มีอิทธิพลต่อกฎหมายนั้นจะต้องมีเงื่อนไขดังนี้คือ ต้องเป็นจารีตประเพณีที่ไม่ขัดกับตัวบท ต้องถูกยอมรับและใช้กันโดยทั่วไปหรือจากผู้คนส่วนใหญ่ ต้องเป็นที่ยังนิยมใช้กันอยู่ และต้องไม่มีคำยืนยันจากผู้ใช้ว่ามีเจตนาเป็นอย่างอื่นที่ผิดไปจากจารีตประเพณีดังกล่าว
วันที่เพิ่ม: 2012-09-27
ลิงก์แบบย่อ: http://IslamHouse.com/401955
:: หัวข้อนี้ถูกจัดอยู่ในหมวดหมู่ต่อไปนี้ ::
คำแปลของการ์ดข้อมูลในภาษาต่างๆ: อาหรับ
ไฟล์แนบพร้อมข้อมูล ( 2 )
1.
อิทธิพลของจารีตประเพณีที่มีต่อกฎหมายอิสลาม
318.4 KB
: อิทธิพลของจารีตประเพณีที่มีต่อกฎหมายอิสลาม.pdf
2.
อิทธิพลของจารีตประเพณีที่มีต่อกฎหมายอิสลาม
2.1 MB
: อิทธิพลของจารีตประเพณีที่มีต่อกฎหมายอิสลาม.doc
Go to the Top