Các Chương Nhịn Chay, Salah Al-Taraawih & Xuất Zakat Bắt Buộc

Sách Giới thiệu chung
Chủ đề: Các Chương Nhịn Chay, Salah Al-Taraawih & Xuất Zakat Bắt Buộc
Ngôn ngữ: Việt Nam
Tác giả: Sheikh Muhammad bin Saaleh Al-U’thaimeen
Dịch thuật: Abu Hisaan Ibnu Ysa
Nhà xuất bản: Văn phòng Al-Rabwah
Giới thiệu sơ lược: Các Chương Nhịn Chay, Salah Al-Taraawih & Xuất Zakat Bắt Buộc: Tác giả nói: “Nhân dịp tháng Ramadan hồng phúc, tôi xin gởi đến quí đạo hữu Muslim vài chủ đề liên quan đến tháng hồng phúc này. Cầu xin Allah biến quyển sách bé nhỏ này trở nên hữu dụng cho cộng đồng Islam, phù hợp với giáo lý Islam và cầu xin Ngài chấp nhận việc làm này dành riêng cho Ngài. Quả thật, Ngài rất Nhân Từ Quảng Đại.
Quyển sách sẽ nói về các chủ đề sau đây:
Chương I: Về giáo lý nhịn chay.
Chương II: Về ý nghĩa và tầm quan trọng của nhịn chay.
Chương III : Về giáo lý nhịn chay dành cho người bệnh và người đi đường xa.
Chương IV: Về những điều làm hư sự nhịn chay.
Chương V: Về Salah Al-Taraawih.
Chương VI: Về Zakat và ý nghĩa của nó.
Chương VII: Về những ai bắt buộc xuất Zakat.
Chương VIII: Về xuất Zakat Al-Fit-r.
Thêm vào ngày: 2012-08-08
Đường dẫn: http://IslamHouse.com/397941
Các chủ đề được phân loại theo thể loại:
Bảng liệt kê các ngôn ngữ khác: Arab (Ả-rập)
Phụ lục trang ( 2 )
1.
Các Chương Nhịn Chay, Salah Al-Taraawih & Xuất Zakat Bắt Buộc
648.4 KB
: Các Chương Nhịn Chay, Salah Al-Taraawih & Xuất Zakat Bắt Buộc.pdf
2.
Các Chương Nhịn Chay, Salah Al-Taraawih & Xuất Zakat Bắt Buộc
3.8 MB
: Các Chương Nhịn Chay, Salah Al-Taraawih & Xuất Zakat Bắt Buộc.doc
Go to the Top