Định Tâm & Sám Hối

Audio Giới thiệu chung
Chủ đề: Định Tâm & Sám Hối
Ngôn ngữ: Việt Nam
Người thuyết trình: Abu Hisaan Ibnu Ysa
Nhà xuất bản: Văn phòng Al-Rabwah
Giới thiệu sơ lược: Định Tâm & Sám Hối: Trong Islam bất cứ việc hành đạo nào cũng cần phải có sự định tâm hành đạo vì Allah thì việc làm đó mới được Ngài chấp nhận và ban thưởng, bằng không sẽ bị vô nghĩa.
Là con người không ai lại không phạm lỗi nhưng người tốt nhất trong số người phạm lỗi là người biết nhận lỗi và quay lại sám hối, y sẽ được Allah mở rộng của đón chào và xóa sạch tội lỗi đã từng phạm, nếu y sám hối thật lòng.
Thêm vào ngày: 2012-08-06
Đường dẫn: http://IslamHouse.com/397697
Các chủ đề được phân loại theo thể loại:
Bảng liệt kê các ngôn ngữ khác: Arab (Ả-rập)
Phụ lục trang ( 1 )
1.
Định Tâm & Sám Hối
6.2 MB
: Định Tâm & Sám Hối.mp3
Các chủ đề liên quan ( 5 )
Go to the Top