Chương trình các lời nói súc tích

Các ứng dụng Giới thiệu chung
Chủ đề: Chương trình các lời nói súc tích
Ngôn ngữ: Arab (Ả-rập)
Nhà xuất bản: Trang web Al-Shabakah Al-Islamiyah www.islamweb.net
Giới thiệu sơ lược: - Chương trình các lời nói súc tích: Là bách khoa toàn thư Hadith gồm khoảng 1400 nguồn gốc và Hadith, trong đó có 543 bản thảo chưa in hoặc chưa được kiểm thảo và có thêm 70.000 tiểu sử của những người truyền lại Hadith.
- Chương trình được phân biệt bởi sự xác thực và kiểm thảo rất chi tiết về các nguồn gốc đã được đánh dấu các dấu chấm, phẩy đồng thời rút gọn lại số lượng Hadith.
- Các đặc tính quan trọng nhất của chương trình: gom một Hadith duy nhất cả rút ra từ đâu và những bằng chứng về nó và cả việc ghi lại Hadith bằng các đường truyền khác nhau mỗi đường truyền là một Hadith.
- Dịch vụ Hadith chưa từng có, với số lượng dịch vụ 69 dịch vụ được thể hiện trong các tập tin đính kèm để công khai chương trình.
- Dịch vụ liệt kê các bài viết mà các nhà chuyên môn Hadith đã một đời cống hiến đòi hỏi các nhà nghiên cứu, đồng thời báo lỗi sai nếu đưa vào đoạn văn sai và có rất nhiều ưu điểm khác không thể kể ra hết được.
Thêm vào ngày: 2012-04-23
Đường dẫn: http://IslamHouse.com/393708
Các chủ đề được phân loại theo thể loại:
Phụ lục trang ( 2 )
1.
صورة للبرنامج
64.6 KB
2.
اضغط هنا لتحميل برنامج جوامع الكلم
Go to the Top