Kurani Tri pjesët e fundit nga Kurani, bashkë më një shpjegim të shkurtër të tyre

Librat Kartela e faqes
Titulli: Kurani Tri pjesët e fundit nga Kurani, bashkë më një shpjegim të shkurtër të tyre
Gjuha: Shqip
Autor: Një Grup Hoxhallarësh
Botuesi: Uebfaqja i pjesës së Dhjetë të fundit nga Kurani - www.tafseer.info
Përshkrim i shkurtër: Libër i shkurtër i cili përmban çështjet më të rëndësishme për të cilat ka nevojë një mysliman në jetën e tij. Libri përmban pjesët më të njohura të Kuranit dhe tefsirit pastaj një mori normash rreth besimit, fikhut, virtyteve të mira etj.
Libri ndahet në dy pjesë:
Pjesa e parë: përbëhet prej tri xhuzëve (pjesëve) të fundit të Kuranit të shoqëruara me komentin e marrë nga libri ‘Zubdetut -Tefsir’ i Shejh Muhamed El Eshkar.
Pjesa e dytë: përmban disa dispozita për të cilat ka nevojë myslimani si: Rregullat e texhvidit, 62 pyetje dhe përgjigje në akide, dialog konstruktiv rreth teuhidit, normat e Islamit (Shehadeti, Pastërtia, Namazi, Zekati, Agjërimi dhe Haxhi), dobi të ndryshme, Rukje, Dua, Edhkare (lutje të posaçme), 100 virtyte dhe 70 ndalesa dhe për fund forma e abdesit dhe namazit të ilustruara dhe udhëtimi drejt përjetshmërisë (udhëtimi për në botën tjetër).
Data e publikimit: 2011-12-28
Linku i shkurtër: http://IslamHouse.com/384093
Ky titull për nga aspekti tematik klasifikohet në këto kategori
Kjo kartelë e materialit është e përkthyer në gjuhët vijuese: Arabisht - Frëngjisht
Atachmentet e faqes ( 1 )
1.
Kurani Tri pjesët e fundit nga Kurani, bashkë më një shpjegim të shkurtër të tyre
65.2 MB
: Kurani Tri pjesët e fundit nga Kurani, bashkë më një shpjegim të shkurtër të tyre.pdf
Go to the Top