Tin Tưởng Vào Định Mệnh Là Nhiệm Vụ

Audio Giới thiệu chung
Chủ đề: Tin Tưởng Vào Định Mệnh Là Nhiệm Vụ
Ngôn ngữ: Việt Nam
Người thuyết trình: Abu Hisaan Ibnu Ysa
Nhà xuất bản: Văn phòng Al-Rabwah
Giới thiệu sơ lược: Tin Tưởng Vào Định Mệnh Là Nhiệm Vụ: Đây là một bài thuyết giảng do Abu Hisaan Ibnu Ysa soạn thảo và thuyết trình vào thứ sáu ngày 18/10/1432 H nhằm ngày 16/9/2011, trong bài thuyết giảng chứng minh định mệnh là một trong sáu nền tản của niềm tin bắt buộc người Muslim phải tin tưởng và vật đầu tiên Allah tạo hóa là câu viết rồi qui định cho tất cả mỗi vật một định mệnh riêng và con người có thể thay đổi được định mệnh không xin lắng nghe bài thuyết giảng. Bài thuyết giảng được rút ra từ bài thuyết giảng của Sheikh Saaleh bin Fawzaan bin Abdullah bin Ali Fawzaan.
Thêm vào ngày: 2011-09-22
Đường dẫn: http://IslamHouse.com/370439
Các chủ đề được phân loại theo thể loại:
Bảng liệt kê các ngôn ngữ khác: Arab (Ả-rập)
Phụ lục trang ( 1 )
1.
Tin Tưởng Vào Định Mệnh Là Nhiệm Vụ
9.6 MB
: Tin Tưởng Vào Định Mệnh Là Nhiệm Vụ.mp3
Các chủ đề liên quan ( 3 )
Go to the Top